Omschrijving (toelichting)

Naast externe dienstverlening leveren we ook interne dienstverlening aan ons bestuur (waaronder aan het raadsakkoord) en de ambtelijke organisatie. Ook onze interne dienstverlening is toegankelijk, toekomstgericht en efficiënt. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van Pepperflow voor de begroting en het Medewerkerportaal waardoor informatie, bijvoorbeeld over de status van aanvragen van inwoners, toegankelijk is en we onze inwoners goed en snel kunnen helpen. We volgen nieuwe ontwikkelingen en waar wij denken dat ontwikkelingen meerwaarde hebben voor ons bestuur en organisatie, passen we ze toe.

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld