Planning
Startdatum: 01-04-2017
Einddatum: 31-12-2034

Omschrijving (toelichting)

In 2019 heeft de raad ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP). De uitvoering hiervan zal de komende jaren plaatsvinden in verschillende fasen. Hierin wordt uitvoering gegeven aan zowel het IHP voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

De nieuwbouw van de scholen in Schoonoord heeft vertraging opgelopen. Dit wordt veroorzaakt omdat de mogelijkheid van een MFA, waarbij scholen, sport en ontmoeting samengevoegd worden, in het vooronderzoek wordt meegenomen.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld