Omschrijving (toelichting)

Wij richten onze werkprocessen voor vergunningen en meldingen zodanig in dat ze passen bij de uitgangspunten en intenties van de Omgevingswet. Deze werkprocessen worden ondersteund door ICT. Wij sluiten aan op de ontwikkelde landelijke voorziening en scheppen randvoorwaarden voor een goede communicatie met onze ketenpartners.Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld