Status
50%

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2022

Omschrijving (toelichting)

Wij gaan door met de reeds ingezette inhoudelijke kwaliteitsslag op het gebied van VVE. Wij zetten daarbij in op taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen en laagtaalvaardige ouders. Bijna alle partijen (voorschools en vroegschools) maken gebruiken van LOGO 3000 en alle partijen gaan ParnasSys gebruiken. We gaan monitoren met ingang van de nieuwe wetgeving en daarmee ook de nieuwe resultaatafspraken. Met scholen en kinderopvangorganisaties hebben wij als gemeente resultaatafspraken. Dit is een wettelijke verplichting waar de onderwijsinspectie op toeziet.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

Voorschoolse educatie is een doorlopend proces. Deze bekostigingsperiode loopt tot 31 december 2022. We hebben in 2020 een aantal geplande kwaliteitsslagen kunnen maken. De benadering van laagtaalvaardige ouders lag nagenoeg stil, omdat ouders sinds 16 maart niet meer op scholen en kinderopvang mochten komen.  Dit wordt weer opgepakt zodra het kan.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld