Omschrijving (toelichting)

Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en dorpen toekomstbestendig te maken is in de Woonvisie aangegeven dat er een herstructureringsfonds wordt ontwikkeld. Dit fonds is in te zetten bij ruimtelijke vraagstukken die spelen wanneer bepaalde functies wegvallen en zogenaamde ‘rotte kiezen’ kunnen ontstaan.

Mogelijke oplossingen worden vaak gezocht in het herschikken van functies, herstructurering en/of functieverandering van de locaties, zodat er weer een compact dorp ontstaat. Vaak zijn de financiële mogelijkheden voor de herontwikkeling van deze locaties beperkt. Het herstructureringsfonds dient de aanpak van dergelijke locaties te stimuleren en derden te verleiden te investeren in de kwaliteit van de dorpen.

In 2020 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de spelregels voor deze regeling. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting bij reeds bestaande regelingen van derden.

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

Eerst zullen de doelen worden bepaald en vervolgens de spelregels voor het herstructureringsfonds. Mede als gevolg van de de totstandkoming van de Regiodeal en de beschikbare formatie duurt de invulling van het herstructureringsfonds langer. 

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld