Planning
Einddatum: 31-03-2021

Omschrijving (toelichting)

De faciliterende projecten ‘Positionering van de winkelstraten’ en ‘Comfortabele en bereikbare binnenstad’ vormen een uitgangspunt voor het project herinrichting van de centrumstraten. Het betreft hier de Bentheimerstraat, Sallandsestraat (deel Sallandpassage) en de Friesestraat. De Catalogus Openbare Ruimte Centrum (bureau Khandekar, november 2005) dient te worden gezien als richtinggevend en kan op onderdelen, in overleg met alle partijen, worden aangepast aan de huidige visie. Verder dient onze ambitie op het vlak van het verduurzamen van onze binnenstad en de positionering van onze binnenstad als ‘Stad van Strijd’ in het project verwerkt worden. Daarbij sluiten wij aan op de ruimtelijke visie voor de Markt, haven, Citadelpunt en Weeshuisweide. Zodat ook de herinrichting van de drie centrumstraten een bijdrage leveren aan het nog te realiseren Kasteelpark.

De herinrichting van de centrumstraten heeft betrekking op de openbare ruimte (verharding, groen, verlichting en meubilair). Een integrale aanpak van de openbare ruimte met de private ruimte is van belang. Dit mede gezien de voorgestelde functiewijziging van panden en de aanbevelingen en conclusies uit het onderzoek naar een ‘Comfortabele en bereikbare binnenstad’ (bv. toegankelijkheid).

Op basis van de uitkomsten van de hiervoor genoemde onderzoeken wordt een inrichtingsplan opgesteld. In de periode tot medio 2020 is de herinrichting van deze centrumstraten voorzien.

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld