Omschrijving (toelichting)

Vanuit het Drents project ‘Aan de slag met preventie’ gaan wij van start in 2 wijken in Coevorden en een woonkern. Dit doen wij gezamenlijk met betrokken professionals en inwoners. Wij kijken welke interventies passen bij de behoefte van de verschillende doelgroepen.

Het komende jaar zetten wij vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in Coevorden op het verminderen van roken en overmatig alcohol gebruik onder onze inwoners.

Wij gaan invulling geven aan de functie van buurtsportcoach. Wij onderzoeken hoe en op welke manier wij dit het beste kunnen doen.

Wij gaan ons oriënteren op onze gemeentelijke rol en inzet ten aanzien van bewegen en vitaliteit. Hierbij maken wij een start met een gemeentelijke visie op beweging en vitaliteit waarbij wij verbinding leggen tussen de verschillende programma’s en projecten. Wij onderzoeken hoe wij het aanbod om te sporten of te bewegen groter kunnen maken voor onze inwoners, door onder andere een lokaal sport- en gezondheidsakkoord te sluiten, waarvan bijvoorbeeld het realiseren van rookvrije accommodaties onderdeel kan worden.

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld