Omschrijving (toelichting)

In 2020 starten wij met experimenteren met het gebiedskompas. Het gebiedskompas is een instrument om samen met inwoners en partners naar een dorp of een wijk te kijken en zo vanuit gezamenlijke basis aan de slag te gaan met thema's die voor zowel inwoners, partners als ons belangrijk zijn. De precieze invulling van het kompas wordt gedurende het proces ontdekt en kan voor ieder dorp/iedere wijk verschillend zijn. Wij starten het experiment samen met Domesta en Maatschappelijk Welzijn Coevorden in een dorp en een wijk. Daarbij sluiten wij aan bij bestaande ontwikkelingen.

Het experiment met het kompas is succesvol, als wij weten óf het instrument bij onze samenleving past en zo ja, hoe wij samen invulling kunnen geven aan dit instrument.Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

De planning was om in het voorjaar 2020 in de wijk te starten. Door corona is dit destijds uitgesteld. We werken nu een nieuwe methodiek uit passend bij de maatregelen en planning.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld