Planning
Startdatum: 01-01-2020

Omschrijving (toelichting)

In 2019 hebben we de fietsnota met (uitvoerings)agenda vastgesteld. Op basis hiervan worden in 2020 onderzoeken gestart en maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de van de fietskwaliteit op zowel hoofdfietsroutes, schoolroutes als recreatieve routes.

Wij treffen maatregelen op de schoolroutes Oosterhesselen-Sleen (1,0 km) en Sleen-Emmen (0,8 km). Wij onderzoeken wat er nodig is voor de realisatie van een (recreatieve) fietsverbinding Aelderholt en Schapendijk, onderzoeken een verbetering van de fietsroutes rondom de Nieuw Veste en gaan in BOCE-verband een verbeterplan opstellen voor de schoolroute Schoonoord-Emmen. Fietsoversteken over de Monierweg en de Krimweg gaan we veiliger maken. Wij zetten ons in om binnen het project Geeserstroom samen met partners de recreatieve fietsverbinding (3,8 km) te verbeteren. Bij het station Coevorden en HUB Zweeloo worden de fietsstallingen uitgebreid. We laten een bewegwijzeringsplan voor fiets opstellen.

Portefeuillehouder

  • Jeroen Huizing



Toelichting

Er zijn onderzoeken gestart en maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de fietskwaliteit. De reconstructie van de fietspaden Edveensweg  (Oosterhesselen) en de Hengstmeerweg (Sleen) hebben vertraging opgelopen. De eerste omdat vanwege de verbreding overeenstemming met Natuurmonumenten moet worden bereikt. De tweede omdat het dwarsprofiel in overleg met belanghebbenden aangepast gaat worden. Dit overleg is door de coronacrisis vertraagd. Ook zijn de onderzoeken en gesprekken met belanghebbenden rondom de fietsroutes bij de Nieuwe Veste (corona) en de schoolroute Schoonoord – Emmen (vanuit -nog niet vastgestelde- visie BOCE) vertraagd.

In verband met het veilig maken van fietsoversteken hebben wij de oversteken Krimweg (Coevorden) en Monierweg (Coevorden) in onderzoek. De verbetering voorzien wij in 2021. Tevens willen wij, conform fietsnota, onderzoek doen naar verbetering van fietsverbindingen opstarten, waaronder EDS-plein/Station Coevorden, schoolomgeving De Nieuwe Veste en schoolroute Valsteeg (Dalen - Oosterhesselen). 

In het najaar van 2020 is langs de fietsverbinding Sleen – Oosterhesselen (het gedeelte vanaf het dorp Oosterhesselen) tot aan de Klenckerweg dynamische verlichting aangebracht langs de bosrand. Ook is het fietspad tussen Coevorden en Dalen verbeterd (verbreed, beton); het gedeelte van de spoorwegovergang Hulsvoorderdijk tot aan de komgrens met Dalen. Definitieve afronding van het project zal in 2021 plaatsvinden. Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn (voor tracé en realisatie) van de fietsverbindingen bij Aalden (Gelpenberg) en Zweeloo (Schapendijk). Besluitvorming volgt begin 2021. Het recreatieschap Drenthe heeft de knooppuntroute voor fietsers uitgebreid.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld