Omschrijving (toelichting)

In 2019 zijn we bezig geweest met een duurzaamheidsvisie. Deze visie is de kapstok voor verdere uitwerking door de organisatie. In 2020 gaan de verschillende teams bezig met een vertaalslag van visie naar concrete doelstellingen. Zowel intern en extern betekent dat, dat wij veel bezig zullen zijn met bewustwording. Duurzaamheid moet een duidelijke plek krijgen in onze projecten en plannen. Door te werken aan interne bewustwording zorgen wij ervoor dat wij kansen benutten in onze reguliere werkzaamheden, naast de extra inspanningen die wij leveren. Aan het einde van 2020 is het duidelijk hoe wij als organisatie aan de slag gaan met duurzaamheid en welke bijdrage de verschillende teams hieraan leveren.

In 2020 volgt een concreet voorstel voor een Coevorden DuurzaamheidsIndex, waarin wordt gerapporteerd over de huidige stand van zaken en wat wij in de toekomst gaan monitoren. Een onderdeel hiervan is ook een meting van de CO2 voetafdruk van onze organisatie. Dit zorgt ervoor dat wij de stand van duurzaamheid in onze gemeente en van onze eigen organisatie kunnen monitoren en indien nodig onze plannen kunnen bijstellen.

 Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

De duurzaamheidsvisie wordt uitgevoerd. Voorbeelden zijn de vaststelling van de RES, het opstellen van de Transitievisie Warmte. Door gebrek aan capaciteit hebben nog niet alle activiteiten plaatsgevonden, zoals het opstellen van de duurzaamheidsindex. Besloten is de capaciteit in te vullen en uit de klimaatmiddelen aanvullende capaciteit te financieren. Hiermee is de verwachting dat het mogelijk is om een aantal activiteiten uit te kunnen voeren, zoals de duurzaamheidsindex, opstellen strategie klimaatadaptatie, inwonersparticipatie. 

Voor het aanbrengen van samenhang in de werkzaamheden op het gebeid van duurzaamheid wordt het programma Duurzaamheid gevormd. De duurzaamheidsvisie, doelstellingen en uitgangspunten zijn de kern van het programma.

 

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld