Omschrijving (toelichting)

We geven samen met een aantal samenwerkingspartners uitvoering aan het convenant Dementievriendelijk Drenthe via een gezamenlijk gedragen meerjarig uitvoeringsplan

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld