Omschrijving (toelichting)

Na het formeel kandidaat stellen is er een aanjaagteam ingesteld die het programmaplan, het organisatieplan en het communicatieplan opleveren (initiatieffase). In februari 2020 wordt dit aanjaagteam het projectteam met een door de provincie gelegitimeerde opdracht om het cultureel jaar voor te bereiden (voorbereidingsfase). De meer precieze organisatorische invulling hiervan wordt door het aanjaagteam opgeleverd. Deze gekozen vorm van organiseren loopt door in het uitvoeringsjaar (uitvoeringsfase).

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld