Omschrijving (toelichting)

In 2020 leveren we een visie op Verbindend Besturen. Een visie op hoe we de dingen in onze gemeente doen, is nodig om een krachtige eerste overheid te kunnen zijn. Daarmee geven we lading aan de term Verbindend Besturen en hoe we dat de komende jaren gaan invullen. Daarbij houden we rekening met de verscheidenheid van de Coevordense samenleving en benutten we die verscheidenheid. Bij de totstandkoming van de visie zijn de samenleving uw raad en wij betrokken. Ook is in 2020 helder hoe de ambtelijke organisatie bij kan dragen aan het realiseren van de visie.

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

Verbindend besturen is niet nieuw in Coevorden. Dat doen we inmiddels zo’n 7 jaar. Na 4 jaar hebben we ervaringen opgehaald via het onderzoek Buiten-Spel en ontwikkelden we op basis daarvan het verbindend besturen verder. In 2020 hebben we de aanzet gemaakt voor een tekst. Een tekst die herkenbaar is voor inwoners, voor bestuur en voor de organisatie en die weergeeft wat we verstaan onder verbindend besturen en participatie en wat we de afgelopen jaren in praktijk hebben geprobeerd te brengen. De manier waarop we participatie vorm geven in Coevorden is een afspiegeling van onze kijk op onze rol en de rol van de samenleving. En daarmee van verbindend besturen. Dus de visie op participatie, waar we in 2020 mee zijn gestart en die we in 2021 opleveren, is niet een nieuwe visie of geen nieuw beleid. Maar iets dat we al 7 jaar doen. De tekst en de leidraad moeten ervoor zorgen, dat we verwachtingen over onze rol en de manier waarop we samenwerken met de samenleving duidelijk en herkenbaar is. Zowel bij projecten die wij starten als initiatieven die vanuit de samenleving worden opgepakt. Dat alle inwoners weten wat ze van ons kunnen verwachten, wat wij van onze inwoners verwachten als ze een initiatief oppakken of iets willen realiseren en wat inwoners onderling van elkaar kunnen verwachten. Dit laatste is weer belangrijk als de Omgevingswet begin van 2022 van kracht wordt.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld