Omschrijving (toelichting)

Over 5 jaar realiseert Dutch TechZone minimaal 5 nieuwe communities of Practice (bedrijvennetwerken) per jaar, worden per jaar 5 nieuwe parels uitvergroot en worden per jaar minimaal 3 nieuwe proposities gerealiseerd (nieuw of bestaand), waarbij in alle gevallen excellent vakmanschap voorop staat (hybride georganiseerd: leerlingen in bedrijven, werknemers in school). In het jaarplan 2020 zullen de concrete projecten worden benoemd. Deze moet nog worden opgesteld.

De bedrijvenregeling zal eind 2019/begin 2020 weer worden opengesteld in een aangepaste vorm.

Portefeuillehouder

  • Steven StegenToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld