Omschrijving (toelichting)

Zoals overeengekomen in het raadsakkoord 2018-2022 gaat Gemeente Coevorden aan de slag met duurzaamheid. Als onderdeel hiervan willen wij de komende jaren de biodiversiteit stimuleren. Uitwerking van dit voornemen zal in 2020 plaatsvinden. Één van de maatregelen om de biodiversiteit te stimuleren is het in 2019 opgestelde bermbeheerplan. De financiële uitwerking van dit bermbeheerplan is als ambitie in deze begroting opgenomen.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld