Planning
Startdatum: 01-01-2020
Einddatum: 31-12-2021

Omschrijving (toelichting)

Momenteel vinden de gesprekken plaats op welke wijze invulling wordt gegeven aan de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplannen. Het vervolg van deze gesprekken en de uitwerking zal in 2020 plaatsvinden.

Portefeuillehouder

  • Jeroen HuizingToelichting

G

Kwaliteit

O

Tijd

De uitwerking, van de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplannen, hebben in 2020 plaatsgevonden. De plannen zullen in 2021 worden afgerond. Ook het gesprek met de kunstenaar om de fundaties van de Bentheimerpoort op te nemen in de 'stad als museum route' en aanvullende ideeën toe te voegen om het verhaal van de stad te vertellen wordt in 2021 afgerond. 

O

Geld