Planning
Startdatum: 01-06-2019

Omschrijving (toelichting)

In het kader van het accommodatiebeleid staat de herintroductie en uitvoering van regeling investering/onderhoud maatschappelijke accommodaties gepland voor 2019/2020. Daarnaast starten wij in 2020 de maatschappelijke dialoog over de betekenis, invulling en relevantie van voorzieningen.

 

Portefeuillehouder

  • Joop BrinkToelichting

G

Kwaliteit

Op 20-04 is door het college de Nota accommodaties in de samenleving vastgesteld. De Raad is geïnformeerd middels een brief.

O

Tijd

Besluitvorming van het accommodatiebeleid is doorgeschoven naar 2021 (Q2), wel is er geïnvesteerd in het MFC Sleen om de asbesthoudende dakbedekking te vervangen en het dak te renoveren.

G

Geld