Planning
Startdatum: 01-01-2020

Omschrijving (toelichting)

Ondermijning wordt op verschillende wijzen aangepakt. Onder andere wordt de horeca gebruikt voor witwassen en is er een verwevenheid met drugshandel en vastgoed. Intensivering en uitbreiding van controle op naleving van de drank- en horecawet is wenselijk voor de komende jaren. Hierbij moet gedacht worden aan meer BOA-inzet voor het uitvoeren van controles en opstellen van boeterapporten en de inzet van de juridische afwikkeling van geconstateerde overtredingen.

Daarnaast is de invoering van de exploitatievergunningen in risicovolle branches wenselijk. Dit is in belang van de maatschappij om via de wet Bibob een vergunningsaanvrager te kunnen toetsen. De voorbereidingen voor de invoering zijn opgepakt en krijgt zijn verdere beslag in 2020.

 

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld