Planning
Einddatum: 30-09-2021

Omschrijving (toelichting)

Glasvezel Zuidenveld BV is gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied van onze gemeente. Onze rol hierin beperkt zich tot het verlenen van de vergunning voor het leggen van kabels in de grond welke ons eigendom is en het toezicht hierop. Als aandeelhouder hebben wij met alle partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheden en zekerheden via aktes en overeenkomsten vastgelegd.

Portefeuillehouder

  • Bert BouwmeesterToelichting

G

Kwaliteit

O

Tijd

Ondanks de coronacrisis is er, daar waar mogelijk, hard doorgewerkt. Echter, dit heeft niet kunnen voorkomen dat wij een achterstand van circa 3 maanden hebben opgelopen. In 2021 zal het project worden afgerond.

O

Geld