Bijlagen

1. Overzicht nieuwe investeringen

Overzicht van de investeringen die wij in 2021 hebben gepland:

Terug naar navigatie - Overzicht van de investeringen die wij in 2021 hebben gepland:
OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000
Omschrijving investering 2021 2022 2023 2024
Vastgoed
IHP, 2020 Burg. Wessels Boer school, Dalen* 1.302
IHP, 2021-2025, vernieuwing scholen Schoonoord 3.002
Nieuwe investeringskredieten:
Indexatie krediet IHP 2020 Burg. Wessels Boer en kindvoorziening, Dalen 78
Indexatie krediet IHP 2021-2025, vernieuwing scholen Schoonoord 80
IHP, scholen Schoonoord, voorbereidingskosten nieuwbouw 160
Riolering
Vervanging en optimalisatie riolering 1.760 1.525 1.866 1.255
Pompen en gemalen 300 300 300 300
Bruggen
Vervanging brug Klenckerweg* 178
Vervanging brug Brinkstraat* 112
Vervanging brug Verl.Hoogeveensevaart 111
Vervanging brug Ruimsloot 102
Openbare ruimte
Openbare verlichting 428 358
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal* 35
Inrichting Hof van Coevorden 1.000
Nieuw investeringskrediet:
Huisvesting A. Kramersingel 4, vervanging inventaris 340
Tractie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48* 75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95* 95
VW Pickup - 6-VZF-67* 80
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60 55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87 40
VW Transporter Pickup VJ-280-K 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G 50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G 40
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G 40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z 35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z 38
VG Haakarm HA-10 (ongekentekend) 28
Vacuumtank Zuid 50
Fendt 210 Vario 120
Fend5 210 Vario 120
Toro GM4010S 95
Toro GM4010S 95
Toro GM5910 120
Vervanging Hyundai 54-bz-vn 80
Nieuwe investeringskredieten:
Vervanging VW Crafter 69-VDT-1 70
Vervanging VW Crafter 78-VKZ-8 70
Vervanging VW Crafter 77-VKZ-8 70
VW Transporter T6 V-345-BB (zuid) 70
VW-bus verlengde uitvoering VT-318-V 30
Houtversnipperaar Linddana 2014 65
hoogwerker Manitou 180ATJ 2014 65
5.290 6.815 2.586 1.995
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2020

2. Overzicht lopende investeringen

Stand van zaken van de investeringen tot en met september.

Terug naar navigatie - Stand van zaken van de investeringen tot en met september.
LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Werkelijk t/m
Begroting september 2020 Restant
Tractie
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48 75 75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95 95 95
VW Pickup - 6-VZF-67 80 80
Toro GM 4010S 90 90 -
Holder C270 90 90
Holder C370 90 90
VW Polo vw polo 91-nzt-5 30 29 1
Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN (S2B33559) 50 52 -2
Vacuumtank Noord 50 50
Zoutstrooier Stratos 50-42 PCLN (S2B 34568) 60 45 15
Nimos TW5 (38) 35 35
Vervanging S2B32394, gladheidsbestrijdingsapp. 45 40 5
Vervanging S2B32395, gladheidsbestrijdingsapp. 45 40 5
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp. 45 40 5
Aanschaf tractor Ferrari 41 40 1
Totaal tractie 921 376 545
Riolering
Riolering; reconstructie Wachtum 1.300 1.432 -132
Riolering; optimalisering Oosterhesselen 332 16 316
Riolering; Pompen en gemalen 2020 300 15 285
Riolering; Schoolstraat te Dalen 600 548 52
Riolering; Vervanging en optimalisatie 2020 729 729
Riolering; by-pass persleiding De Mars 110 15 95
Riolering: rioolvervanging Oosterhesselen 52 55 -3
Riolering Middendorpstraat, Meppen 85 79 6
Totaal riolering 1.629 563 1.066
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 498 313 185
Totaal openbare ruimte 498 313 185
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 265 128 137
Totaal huisvesting 265 128 137
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster 700 546 154
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 380 29 351
Fietspaden Dalerallee en Dalerpeel 270 187 83
Vervanging brug Brugstraat 356 48 308
Totaal infrastructurele projecten 1.706 810 896
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem 300 100 200
Project gasloos de Swaneburg 360 288 72
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 940 704 236
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 780 731 49
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. 509 577 -68
Totaal overige investeringen 2.889 2.400 489
RSP
RSP: stationsomgeving 15.180 11.549 3.631
RSP: stationsomgeving, bijdrage provincie -12.144 -12.144 -
Totaal RSP 3.036 -595 3.631
Totaal 10.944 3.995 6.949

3. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2021

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2021
STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening Stand per Toevoeging Toevoeging Onttrekking Stand per
1-1-2021 rente tlv exploitatie tgv exploitatie 31-12-2021
Algemene reserves
Algemene reserve 28.568 2.000 359 30.209
Totaal algemene reserves 28.568 0 2.000 359 30.209
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 225 3 228
Vastgoed 1.609 24 280 1.353
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 245 4 76 62 263
Mobiliteit 584 9 240 353
Regio Specifiek Pakket (RSP) 7 0 137 144
Plopsaland 101 2 20 82
Kapitaallasten Hof van Coevorden 62 1 58 5
Dutch TechZone 166 2 47 121
Reserve grondexploitatie 0 0 0
Herstructureringsfonds 1.580 24 1.604
Innovaties zorg 870 13 883
Accommodaties in de samenleving 795 12 100 707
Regiodeal 583 9 505 87
Totaal bestemmingsreserves 6.827 102 213 1.312 5.830
Totaal reserves 35.395 102 2.213 1.671 36.039
Voorzieningen
Vordering op Attero 21 21
Rioleringen 604 18 586
Voorziening oud-wethouders 896 42 854
Voorziening 3e ww jaar 20 20
Totaal voorzieningen 1.542 0 0 60 1.482
Totaal Generaal 36.937 102 2.213 1.731 37.521

Overzicht reserves en voorzieningen 2022-2024

Terug naar navigatie - Overzicht reserves en voorzieningen 2022-2024

De meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die wij in de begroting hebben opgenomen, zijn als volgt. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
2022 2023 2024
Naam reserve/voorziening Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve 30.209 2.000 32.209 2.000 34.209 2.000 36.209
Totaal algemene reserve 30.209 2.000 0 32.209 2.000 34.209 2.000 36.209
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 228 3 231 3 235 4 238
Vastgoed 1.353 20 198 0 1.572 24 124 1.471 22 97 0 1.590
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 263 4 76 62 281 4 76 62 299 4 76 62 317
Mobiliteit 353 5 358 5 363 5 369
Regio Specifiek Pakket (RSP) 144 1 137 282 3 285 3 288
Plopsaland 82 1 20 64 1 20 45 1 20 25
Kapitaallasten Hof van Coevorden 5 0 0 5 0 5 0 6
Dutch TechZone 121 2 11 112 2 114 2 115
Reserve grondexploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Herstructureringsfonds 1.604 24 1.628 24 1.652 25 1.677
Innovaties zorg 883 13 896 13 910 14 923
Accommodaties in de samenleving 707 11 100 618 9 100 527 8 100 435
Regiodeal 87 1 331 -243 -4 0 -246 -4 -250
Totaal bestemmingsreserves 5.830 87 411 524 5.804 86 76 306 5.660 83 173 182 5.734
Totaal reserves 36.039 87 2.411 524 38.013 86 2.076 306 39.869 83 2.173 182 41.943
Voorzieningen
Vordering op Attero 21 21 21 21
Rioleringen 586 43 543 108 435 170 265
Oud-wethouders 854 42 812 42 770 42 728
Voorziening 3e ww jaar 20 20 20 20
Totaal voorzieningen 1.482 0 0 85 1.397 0 0 150 1.247 0 0 212 1.035
Totaal Generaal 37.521 87 2.411 609 39.410 86 2.076 456 41.116 83 2.173 394 42.978

4. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden lasten 2021-2024

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden lasten 2021-2024
Bedragen x €1.000
Lasten 2021 2022 2023 2024
0-1 Bestuur
5. Bestuur en Organisatie -2.125 -2.129 -2.089 -2.074
0-10 Mutaties reserves
1. Economie onderwijs en cultuur 0 0 0 0
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
3. Ruimte en leefomgeving -213 -411 -76 -173
4. Openbare ruimte 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -2.102 -2.090 -2.089 -2.087
Totaal 0-10 Mutaties reserves -2.315 -2.500 -2.165 -2.260
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-2 Burgerzaken
5. Bestuur en Organisatie -1.983 -1.983 -1.983 -1.787
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
0-4 Overhead
3. Ruimte en leefomgeving -362 -362 -362 -362
5. Bestuur en Organisatie -10.647 -10.953 -10.955 -10.950
Totaal 0-4 Overhead -11.009 -11.315 -11.317 -11.311
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 298 -143 -329 -423
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -70 -70 -70 -70
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -150 -150 -150 -150
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -119 -331 -379 -639
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
5. Bestuur en Organisatie -2.183 -2.172 -2.172 -2.172
1-2 Openbare orde en veiligheid
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie -265 -265 -265 -265
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid -265 -265 -265 -265
2-1 Verkeer en vervoer
3. Ruimte en leefomgeving -514 -274 -274 -274
4. Openbare ruimte -3.329 -3.245 -3.258 -3.251
5. Bestuur en Organisatie -1.642 -1.610 -1.588 -1.539
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer -5.486 -5.130 -5.120 -5.065
2-4 Economische havens en waterwegen
4. Openbare ruimte -2 -2 -2 -2
3-1 Economische ontwikkeling
1. Economie onderwijs en cultuur -213 -177 -162 -162
5. Bestuur en Organisatie -2.117 -2.115 -2.115 -2.115
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling -2.330 -2.292 -2.278 -2.278
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Economie onderwijs en cultuur -239 -239 -239 -239
3-4 Economische promotie
1. Economie onderwijs en cultuur -256 -246 -255 -255
4-1 Openbaar basisonderwijs
1. Economie onderwijs en cultuur -15 -15 -15 -15
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1. Economie onderwijs en cultuur -2.150 -2.050 -2.050 -2.050
4. Openbare ruimte -14 -14 -14 -14
Totaal 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.165 -2.065 -2.065 -2.065
5-1 Sportbeleid en activering
2. Werkjeugd en zorg -1.143 -1.283 -1.281 -1.279
5-2 Sportaccommodaties
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.
1. Economie onderwijs en cultuur -167 -219 -83 -83
5-4 Musea
1. Economie onderwijs en cultuur -222 -222 -222 -222
5-6 Media
1. Economie onderwijs en cultuur -843 -842 -740 -739
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Economie onderwijs en cultuur -229 -201 -201 -201
4. Openbare ruimte -1.006 -917 -754 -754
5. Bestuur en Organisatie -2.586 -2.585 -2.588 -2.585
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.822 -3.703 -3.543 -3.540
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Werkjeugd en zorg -2.770 -2.770 -2.770 -2.770
3. Ruimte en leefomgeving -26 -26 -26 -26
5. Bestuur en Organisatie -16 -16 -16 -16
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.812 -2.812 -2.812 -2.812
6-2 Wijkteams
2. Werkjeugd en zorg -409 -409 -409 -409
6-3 Inkomensregelingen
2. Werkjeugd en zorg -15.169 -15.169 -15.169 -15.169
6-4 Begeleide participatie
2. Werkjeugd en zorg -4.912 -4.808 -4.699 -4.749
5. Bestuur en Organisatie -1.798 -1.798 -1.800 -1.801
Totaal 6-4 Begeleide participatie -6.710 -6.606 -6.499 -6.549
6-5 Arbeidsparticipatie
2. Werkjeugd en zorg -1.452 -1.548 -1.558 -1.558
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2. Werkjeugd en zorg -1.140 -1.136 -1.132 -1.132
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Werkjeugd en zorg -6.975 -6.956 -6.895 -6.895
5. Bestuur en Organisatie -2.895 -2.899 -2.901 -2.895
Totaal 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ -9.870 -9.855 -9.796 -9.790
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-
2. Werkjeugd en zorg -5.689 -5.097 -5.151 -5.151
6-81 Geëscaleerde zorg 18+
2. Werkjeugd en zorg -195 -163 -164 -164
6-82 Geëscaleerde zorg 18-
2. Werkjeugd en zorg -1.506 -1.506 -1.506 -1.506
7-1 Volksgezondheid
2. Werkjeugd en zorg -763 -649 -649 -649
7-2 Riolering
4. Openbare ruimte -2.394 -2.469 -2.532 -2.595
7-3 Afval
4. Openbare ruimte -3.707 -3.707 -3.707 -3.707
5. Bestuur en Organisatie -1.744 -1.664 -1.662 -1.671
Totaal 7-3 Afval -5.450 -5.370 -5.369 -5.377
7-4 Milieubeheer
4. Openbare ruimte -173 -172 -172 -172
5. Bestuur en Organisatie -822 -822 -822 -822
Totaal 7-4 Milieubeheer -995 -994 -994 -994
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
4. Openbare ruimte -305 -288 -288 -285
8-1 Ruimtelijke ordening
3. Ruimte en leefomgeving -342 -285 -158 -158
5. Bestuur en Organisatie -2.095 -2.097 -2.059 -2.055
Totaal 8-1 Ruimtelijke ordening -2.436 -2.381 -2.217 -2.212
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
3. Ruimte en leefomgeving -3.873 -3.416 -2.761 -4.909
8-3 Wonen en bouwen
1. Economie onderwijs en cultuur -30 -30 -30 -30
3. Ruimte en leefomgeving -6.125 -5.381 -5.575 -5.262
4. Openbare ruimte -3 -3 -3 -3
5. Bestuur en Organisatie -610 -610 -610 -610
Totaal 8-3 Wonen en bouwen -6.767 -6.023 -6.218 -5.905

Overzicht taakvelden baten 2021-2024

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden baten 2021-2024
Bedragen x €1.000
Baten 2021 2022 2023 2024
0-1 Bestuur
5. Bestuur en Organisatie 110 110 110 110
0-10 Mutaties reserves
1. Economie onderwijs en cultuur 140 31 20 20
2. Werkjeugd en zorg 162 162 162 162
3. Ruimte en leefomgeving 1.082 330 124 0
4. Openbare ruimte 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie 100 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 186 0 0 0
Totaal 0-10 Mutaties reserves 1.671 524 305 182
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-2 Burgerzaken
5. Bestuur en Organisatie 445 333 333 333
0-3 Beheer overige gebouwen en gronden
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
0-4 Overhead
5. Bestuur en Organisatie 117 34 32 32
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 497 926 1.112 1.204
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 6.012 6.012 6.012 6.012
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.980 2.980 2.980 2.980
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 55 55 55 55
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 61.689 61.843 60.899 61.412
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
5. Bestuur en Organisatie 38 38 38 38
1-2 Openbare orde en veiligheid
3. Ruimte en leefomgeving 14 14 14 14
5. Bestuur en Organisatie 10 10 10 10
Totaal 1-2 Openbare orde en veiligheid 24 24 24 24
2-1 Verkeer en vervoer
3. Ruimte en leefomgeving 160 160 0 0
4. Openbare ruimte 66 66 66 66
5. Bestuur en Organisatie 51 31 31 31
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer 277 257 97 97
3-1 Economische ontwikkeling
1. Economie onderwijs en cultuur 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Economie onderwijs en cultuur 29 29 29 29
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 237 237 237 237
Totaal 3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 266 266 266 266
3-4 Economische promotie
1. Economie onderwijs en cultuur 9 9 9 9
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 1.919 1.989 1.989 1.989
Totaal 3-4 Economische promotie 1.927 1.998 1.998 1.998
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1. Economie onderwijs en cultuur 1.088 1.088 1.088 1.088
5-1 Sportbeleid en activering
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.
1. Economie onderwijs en cultuur 0 90 0 0
5-6 Media
1. Economie onderwijs en cultuur 104 104 4 4
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4. Openbare ruimte 53 53 53 53
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
3. Ruimte en leefomgeving 8 8 8 8
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 8 8 8 8
6-2 Wijkteams
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
6-3 Inkomensregelingen
2. Werkjeugd en zorg 12.127 12.127 12.127 12.127
6-4 Begeleide participatie
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
6-5 Arbeidsparticipatie
2. Werkjeugd en zorg 0 0 0 0
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2. Werkjeugd en zorg 3 3 3 3
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Werkjeugd en zorg 365 565 765 965
7-2 Riolering
4. Openbare ruimte 3.502 3.584 3.647 3.710
7-3 Afval
4. Openbare ruimte 4.843 4.843 4.843 4.843
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
Totaal 7-3 Afval 4.843 4.843 4.843 4.843
7-4 Milieubeheer
4. Openbare ruimte 35 35 35 35
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
Totaal 7-4 Milieubeheer 35 35 35 35
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
4. Openbare ruimte 438 438 438 438
8-1 Ruimtelijke ordening
3. Ruimte en leefomgeving 189 189 189 189
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine
3. Ruimte en leefomgeving 3.869 3.394 2.747 4.895
8-3 Wonen en bouwen
3. Ruimte en leefomgeving 2.289 2.420 2.414 2.414

5. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024
Programma en omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Economie, onderwijs en cultuur
Bibliotheken, subsidie 100 100
Kunst en cultuur, Culturele gemeente 2021-2022 55
Dutch TechZone 47 11
Bestemmingsreserve Dutch TechZone 47 11
Versterken en uitdragen cultuuraanbod (ambitie 1-2019) 90
Subsidie Provincie voor cultuuraanbod (ambitie 1-2019) 90
Economische visie projectenbudget 109 109 109 109
Economische visie projectenbudget, onttr.alg.reserve 73
Regiodeal 286 286
Regiodeal, onttrekking bestemmingsreserve 286 286
Werk, jeugd en zorg
Sport, subsidies voor accommodaties 100 100 100 100
Accommodaties in de samenleving, res. mutaties 100 100 100 100
Ruimte en leefomgeving
Mobiliteit, diverse projecten 240
Mobiliteit, onttrekking reserve 240
RSP, storting in bestemmingsreserve 137 137
RSP, bijdragen derden 160 160
Omgevingswet 45 65
Kapitaallasten Hof van Coevorden, onttrekking reserve 58
Vastgoed, onttrekking reserve 280 124
Vastgoed, toevoeging reserve 198 97
Openbare ruimte
Openbaar groen, begroeiing bosplantsoen Zuid 161 161
Bestuur en organisatie
Duurzaamheid, Regiefunctie warmtetransitie 40 40
Waterputten voor de brandweer (t/m 2024) 62 47 47 47
E-Depot toevoeging Informatiebeleidsplan 100
E-Depot toevoeging Informatiebeleidsplan, onttr. alg.reserve 100
Financiering en dekkingsmiddelen
Onttrekking algemene reserve t.b.v. ambities 2019 186
Dekking ambities programmabegroting 2019 77
Overige baten en lasten onder € 50.000 77
Totaal incidentele baten en lasten 1.559 1.607 1.344 647 256 224 353 100
Saldo lasten min baten -48 697 32 253

6. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

Terug naar navigatie - Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

Bedragen x € 1.000
Naam organisatie Subsidie
Icare Jeugdgezondheidszorg:
- Uniforme deel jeugdgezondheidszorg 438
- Lokaal Maatwerkdeel 96
Totaal Icare 534
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden 1.793
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) (preventief jeugdwerk) 38
Inloopvoorziening GGZ Cosis 65
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden) 18
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe 5
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid 6
Stichting Invulbrigade gemeente Coevorden 10
Stichting Nei Noaberschap 2
Stichting Vakantievreugd 1
Stichting Tegen haar wil 4
Vluchtelingenwerk Noord Nederland 50
Stichting Biblionet Drenthe 701
Stichting Biblionet Drenthe (Taalpunt) 65
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden 158
Stichting Geopark De Hondsrug 27
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse 6
Stichting Streekomroep ZO34! 22
Stichting Cultuurpodium Coevorden 130
Stichting Stedelijk Museum Coevorden 222
Stichting Ondernemend Coevorden 2
Plaatselijk belang Oosterhesselen ten behoeve van Hertenkamp 3
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drente inzake taalcoordinator 10
Samenwerkingsverband Zuid-Oost Drenthe inzake zomerschool 3
Onderwijsstichting Arcade inzake schakelonderwijs 35
Sport Drenthe inzake Drenthe Beweegt 6
Sport Drenthe inzake Drenthe Gezond 3
Sport Drenthe inzake Drenthe Gezond 3
Natuur en Milieu Federatie Drenthe inzake scholennetwerk 14
Stichting Fonds Slachtofferhulp 10
Innovatie Veenkoloniën 5

7. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen

Terug naar navigatie - Kaderstellende informatie verbonden partijen
Verbonden partij Wijze van deelneming Betrokkenen Bestuurlijk belang/bevoegdheid
1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe De deelnemers wijzen elk één lid en één De twaalf gemeenten in Drenthe en de De portefeuillehouder vertegenwoordigt
en één plaatsvervangend lid aan voor het Friese gemeente Ooststellingwerf. onze gemeente in het AB.
algemeen bestuur.
EMCO-groep De gemeenteraden van de deelnemers De gemeenten Emmen, Coevorden en De gemeenteraad heeft twee leden van het
benoemen de leden van het bestuur de Borger-Odoorn. college aangewezen als vertegenwoordiger
gemeente Emmen 4 leden; de gemeente in het AB.
Coevorden 2 leden; de gemeente
Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Het college van burgemeester en wethouders De twaalf gemeenten in Drenthe. De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD) wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
voor het algemeen bestuur.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten De portefeuillehouder in het college
(RUD) van de deelnemende gemeenten wijzen ieder in Drenthe. vertegenwoordigt het college in het
één lid van het algemeen bestuur aan. Zij algemeen bestuur.
wijzen tevens in ieder geval één vervangend
lid van het algemeen bestuur aan.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Het algemeen bestuur bestaat uit de De twaalf gemeenten in Drenthe. De burgemeester is lid van het algemeen
burgemeesters van de aan deze regeling bestuur en heeft één stem.
deelnemende gemeenten.
Bestuursacademie Noord-Nederland De raden van de deelnemende gemeenten De provincies Groningen, Friesland en Gezien de aard van de regeling zijn de
(BANN) kiezen uit hun midden één lid en één Drenthe, de Groningse, Friese en Drentse belangen gering.
plaatsvervangend lid van het algemeen gemeenten en de deelnemende
bestuur, de voorzitter daaronder begrepen. waterschappen.
De gemeentesecretaris is als gemeentelijk
vertegenwoordiger in het algemeen bestuur
aangewezen.
Euregio Enschede/Gronau Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, De gemeenteraad heeft de burgemeester,
aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden een wethouder en een raadslid aangewezen
afhankelijk van de betaalde lidmaatschaps- Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek, als gemeentelijk vertegenwoordiger in het
bijdragen die gebaseerd zijn op de inwoners- de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland algemeen bestuur.
aantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers en Osnabrück, de steden Osnabrück en
in het algemeen bestuur. Münster en de Kreise in het Münsterland.
Eems Dollard Regio (EDR) Elke deelnemer wijst twee vertegen- Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR- De gemeenteraad heeft de burgemeester
woordigers aan in de EDR-raad. regio's, Kamers vanKoophandel en overige en de portefeuillehouder financiën
publiekrechtelijke lichamen die de regeling aangewezen als lid van de EDR-raad.
hebben ondertekend.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van De colleges van de gemeenten in Groningen De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de
Vervoer Groningen en Drenthe de collegeleden van de deelnemers: en Drenthe en het dagelijks bestuur van het gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden;
1 vertegenwoordiger per deelnemer per OV-bureau Groningen Drenthe. Emmen. Deze regio levert één vertegen-
regio en een vertegenwoordiger van het woordiger voor het bestuur.
OV-bureau.
2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente Drie leden van het college maken deel uit
GmbH Duits recht, waarvan de gemeente Coevorden, het district Grafschaft Bentheim, van de Aufsichtsrat respectievelijk de
medeaandeelhouder is. het land Niedersachsen en de Noordelijke de Gesellschafterversammlung.
Ontwikkelings-maatschappij.
N.V. Area reiniging Aandeelhouder. De gemeenten Coevorden, Emmen en Wij hebben een vertegenwoordiger in de
Hoogeveen. algemene vergadering van aandeelhouders
(AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast
treden wij op als opdrachtgever. Binnen het
college is een functionele scheiding
aangebracht tussen de rol van aandeelhouder
en die van opdrachtgever. De burgemeester
vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe Aandeelhouder. De provincie Drenthe en de gemeenten in de De portefeuillehouder financiën.
Provincie Drenthe zijn aandeelhouder. vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel. De burgemeester vertegenwoordigt onze
groep kleine aandeelhouders tezamen het gemeente in de AVA.
recht een voordracht te doen tot benoeming
van één lid in de Raad van Commissarissen
van de N.V. Rendo Holding.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Aandeelhouder. Het rijk, de provincies en nagenoeg alle De burgemeester vertegenwoordigt onze
(BNG) Nederlandse gemeenten. gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
B.V.(50% belang EPZ) gemeente in de AVA.
Verkoop Vennootschap B.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
Vordering op Enexis B.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
CBL Vennootschap B.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
Staat Vennootschap B.V.) gemeente in de AVA.

8. Stelpost vervangingsinvesteringen

Terug naar navigatie - Verloop stelpost vervangingsinvesteringen

In onderstaand overzicht laten wij het verloop van de stelpost vervangingsinvesteringen zien. Wij laten zien hoe de stelpost is opgebouwd, welke mutaties wij hebben verwerkt, en welke bedragen na de mutaties beschikbaar zijn. In de tegel 'Financiën' hebben wij onder het kopje 'Ontwikkeling uitgaven' een samenvatting opgenomen en laten wij de nieuwe omvang van de stelpost zien. 

VERVANGINGSINVESTERINGEN
(bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024
Volume stelpost vervangingsinvesteringen 265 261 436 437
- waarvan beschikbaar voor reguliere vervangingsinvesteringen 200 200 200 200
- waarvan beschikbaar voor mobiliteit 90 90 90 90
- ingezet voor mobiliteit (ambitie Progr.begr.2019) -55 -54 -53
- waarvan beschikbaar voor sport -25 26 200 200
Actualisatie investeringen 2021-2024 2021 2022 2023 2024
a.Reguliere vervangingsinvesteringen
Beschikbaar 200 200 200 200
Mutaties reguliere investeringen 94 138 27 166
Mutaties onderwijshuisvesting:
Coevorden: Paul Krugerschool, brandtrap -6 -6 -6 -6
Coevorden: De Nieuwe Veste, voorbereidingskrediet -100
Dalen: Burg.Wessels Boer school, investering schuift een jaar op 70
Dalen: Burg. Wessels Boer school, tijdelijke huisvesting tijdens renovatie -125
Dalen: Burg. Wessels Boer school, indexatie renovatiekrediet -5 -5 -5
Schoonoord: investering schuift een jaar op 120
Schoonoord: voorbereidingskrediet -7 -7 -7
Schoonoord: indexatie -3 -3
Subtotaal mutaties -67 242 7 147
Saldo stelpost voor reguliere investeringen 134 442 207 347
b. Mobiliteit
Beschikbaar 90 35 36 37
Geen mutaties
c. Sport
Beschikbaar -25 26 200 200
Investeringen Sport schuiven een jaar op 125
Investeringen Sport doorgerekend voor 2022 en verder -18 -140 -137
Subtotaal mutaties 125 -18 -140 -137
Saldo stelpost voor investeringen sport 100 8 60 13
Aanvulling jaarschijf 2024 voor sport 50
Saldo stelpost voor regulier, mobiliteit en sport 324 485 303 447