Bijlagen

1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven

Terug naar navigatie - Tabel
Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
Objectnr. Omschrijving Rente Kapitaal- Vermeerderingen Verminderingen Subsidies Kapitaal- Duur Afschr./ (extra) (extra) Boek- Boek- Rente- Kapitaal-
uitgaven uitgaven aflossing afschrijving aflossing waarde waarde lasten lasten
1-1-2019 2019 2019 2019 31-12-2019 per 1-1-2019 2019 2019 1-1-2019 31-12-2019 2019 2019
1110025 Obs De Woert, grondkosten 45.378 0 0 0 45.378 999 4.333 0 0 41.045 41.045 1.231 1.231
1110065 IJsbaan Dalerpeel 9.999 0 0 0 9.999 999 3.245 0 0 6.753 6.753 203 203
1110073 Bosje Bergakkers Oosterhesselen 14.683 0 0 0 14.683 999 6.111 0 0 8.572 8.572 257 257
1110074 Grond nabij Hoofstraat 26 Zweeloo 12.506 0 0 0 12.506 999 0 0 0 12.506 12.506 375 375
1110075 Grond restant golfbaan Aalden M 354 63.143 0 0 0 63.143 999 0 0 0 63.143 63.143 1.894 1.894
1110076 Gronden fietspad vm gemeente Zweeloo 13.613 0 0 0 13.613 999 0 0 0 13.613 13.613 408 408
1110077 Grond dierenkampje Zweeloo G 3222 3.597 0 0 0 3.597 999 2.944 0 0 653 653 20 20
1110078 Bos Karsdennen Meppen M 664 17.259 0 0 0 17.259 999 10.966 0 0 6.292 6.292 189 189
1110096 Ww-locatie Suzanne Groeneweglaan 31.794 0 0 0 31.794 999 0 0 0 31.794 31.794 954 954
1110098 Plopsaland, grond 1.711.788 0 0 0 1.711.788 999 1.090.000 0 0 621.788 621.788 18.654 18.654
1110104 Velden sportpark Klinkenvlier 36.322 0 0 0 36.322 20 7.264 1.816 0 29.058 27.241 872 2.688
1110116 Havenkade ROC; grond 1.030.000 0 0 0 1.030.000 999 0 0 0 1.030.000 1.030.000 30.900 30.900
1110117 Openbare ruimte vm Centrumplan 232.000 0 0 0 232.000 999 0 0 0 232.000 232.000 6.960 6.960
1110119 Gronden buiten plan,B.014,B.400,B.800,B.801 5.773.094 0 70.224 0 5.702.870 999 2.999.370 0 0 2.773.724 2.703.500 0 0
1110024 Obs De Piramide, grondkosten 29.388 0 0 0 29.388 999 0 0 0 29.388 29.388 882 882
1110028 Bbs St Willibrordus, grondkosten 62.871 0 0 0 62.871 999 0 0 0 62.871 62.871 1.886 1.886
1110101 Obs Parkschool, grondkosten nieuwbouw 1.401.748 0 0 0 1.401.748 999 0 0 0 1.401.748 1.401.748 42.052 42.052
1110102 Huisvesting Kasteel 1; grondkosten 577.700 0 0 0 577.700 999 0 0 0 577.700 577.700 17.331 17.331
1110037 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 1e deel 9.019 0 0 0 9.019 999 0 0 0 9.019 9.019 271 271
1110038 Bbs De Fontein, grond 4e lokaal 2e deel 5.012 0 0 0 5.012 999 0 0 0 5.012 5.012 150 150
1110039 Bbs De Fontein, grond voorm bls 16.494 0 0 0 16.494 999 0 0 0 16.494 16.494 495 495
1110040 Bbs De Fontein, grond voorm bks 7.518 0 0 0 7.518 999 0 0 0 7.518 7.518 226 226
1110041 Bbs De Fontein, grondkosten 100.632 0 0 0 100.632 999 55.410 0 0 45.222 45.222 1.357 1.357
1110066 Sportvelden Dalerveen 27.576 0 0 0 27.576 999 8.998 0 0 18.578 18.578 557 557
1110118 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a, grond 100.000 0 0 0 100.000 999 0 0 0 100.000 100.000 3.000 3.000
1110014 Brandweerkazerne Coevorden grondwaarde 42.000 0 0 0 42.000 999 0 0 0 42.000 42.000 1.260 1.260
1110036 Bbs W Alexanderschool, grondkosten 10.450 0 0 0 10.450 999 2.918 0 0 7.531 7.531 226 226
1110050 Sportpark De Pampert, aankoop grond 2002 286.873 0 0 0 286.873 999 0 0 0 286.873 286.873 8.606 8.606
1110123 Coevorden, De Pampert 2, grond 45.825 0 0 0 45.825 999 0 0 0 45.825 45.825 1.375 1.375
1110020 Obs Van Royensschool, grondkosten 13.743 0 0 0 13.743 999 0 0 0 13.743 13.743 412 412
1110043 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 14.089 0 0 0 14.089 999 0 0 0 14.089 14.089 423 423
1110044 Bbs De Slagkrooie, grondkosten 16.330 0 0 0 16.330 999 8.111 0 0 8.219 8.219 247 247
1110081 Woning Thyakkerstraat 22, grondkosten 1.008 0 0 0 1.008 999 262 0 0 746 746 22 22
1110086 Ww-locatie Steenwijksmoer 49.887 0 0 0 49.887 25 48.491 1.396 0 1.396 0 42 1.438
1110152 Grond vm peuterzaal/kinderopvang Oosterhesselen 65.000 0 0 0 65.000 999 0 0 0 65.000 65.000 1.950 1.950
1110099 Brandweerkazerne Schoonoord grond 46.750 0 0 0 46.750 999 0 0 0 46.750 46.750 1.403 1.403
1110064 Sportpark Dalerpeel, 2e sportveld 27.318 0 0 0 27.318 999 0 0 0 27.318 27.318 820 820
1110060 Sportpark Dalen, gronden 125.201 0 0 0 125.201 999 0 0 0 125.201 125.201 3.756 3.756
1110061 Sportpark Dalen, gronden 35.596 0 0 0 35.596 999 10.673 0 0 24.923 24.923 748 748
1110079 Grond Geesbrug nabij begraafplaats 2.966 0 0 0 2.966 999 559 0 0 2.407 2.407 72 72
1110029 Bbs St Theresiaschool, grondkosten 126.378 0 0 0 126.378 999 0 0 0 126.378 126.378 3.791 3.791
1110013 Brandweerkazerne Zweeloo grond 21.332 0 0 0 21.332 999 0 0 0 21.332 21.332 640 640
1110018 Obs Buitenvree, grondkosten 95.861 0 0 0 95.861 999 0 0 0 95.861 95.861 2.876 2.876
1110022 Obs De Akker, grondkosten 41.961 0 0 0 41.961 999 0 0 0 41.961 41.961 1.259 1.259
1110033 Bbs M vd Thijnenschool, grondkosten 94.273 0 0 0 94.273 999 0 0 0 94.273 94.273 2.828 2.828
1110012 Werkplaats Zweeloo, grondkosten 432.000 0 0 0 432.000 999 0 0 0 432.000 432.000 12.960 12.960
1110035 Bbs Dr Picardtschool, grondkosten 123.201 0 0 0 123.201 999 0 0 0 123.201 123.201 3.696 3.696
1110015 Obs Wilhelminaschool, grondkosten Ukkeloo 204.655 0 0 0 204.655 999 0 0 0 204.655 204.655 6.140 6.140
1110034 Bbs Paul Krugerschool, grondkosten 106.525 0 0 0 106.525 999 0 0 0 106.525 106.525 3.196 3.196
1120051 Aanschaf woonwagen PWS 10 35.000 0 0 0 35.000 25 5.600 1.400 0 29.400 28.000 882 2.282
1130009 Sportpark Sleen, bestuurskamer 3,000 37.097 0 0 0 37.097 40 22.345 1.659 0 14.751 13.092 443 2.101
1130012 Sportpark Schoonoord, kleedgebouw SDO 3,000 148.656 0 0 0 148.656 35 48.726 3.979 0 99.930 95.952 2.998 6.977
1130335 Gemeentelijke noodlokalen 32.800 0 0 0 32.800 20 16.400 1.640 0 16.400 14.760 492 2.132
1130065 Obs De Piramide, uitbreiding 168.821 0 0 0 168.821 40 82.074 4.337 0 86.748 82.410 2.602 6.940
1130101 Bbs St Willibrordus, integratieverbouwing 66.706 0 0 0 66.706 40 49.709 1.700 0 16.997 15.297 510 2.210
1130153 Linthorst Homanlaan 1 907.560 0 0 0 907.560 40 441.052 24.553 0 466.509 441.956 13.995 38.548
1130153 Aanpassing tbv ruimtegebrek Parkschool/Willibrordu 103.813 0 0 0 103.813 22 0 4.719 0 103.813 99.094 3.114 7.833
1130234 Obs De Piramide, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 44.598 3.680 0 18.402 14.721 552 4.232
1130255 Bbs St Willibrordus, uitbreiding 1.190.890 0 0 0 1.190.890 40 378.621 31.241 0 812.269 781.028 24.368 55.609
1130256 Bbs St Willibrordus, 1e inrichting uitbreiding 35.450 0 0 0 35.450 20 23.700 1.958 0 11.750 9.791 352 2.311
1130279 Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis 2011 90.942 0 0 0 90.942 40 15.915 2.274 0 75.027 72.754 2.251 4.524
1130351 OBS Parkschool; nieuwbouw 40 jaar 2.468.426 0 0 0 2.468.426 40 313.419 61.572 0 2.155.007 2.093.435 64.650 126.222
1130354 Bbs St. Willibrordusschool; uitbreiding 2012 449.136 0 0 0 449.136 25 133.986 18.538 0 315.150 296.611 9.454 27.993
1130362 Bbs St. Willibrordusschool; noodlokaal+rep kelder 28.899 0 0 0 28.899 15 11.559 1.927 0 17.339 15.413 520 2.447
1130366 Huisvesting Kasteel 1; bouwkosten 12.343.558 0 0 0 12.343.558 40 2.160.004 308.593 0 10.183.555 9.874.962 305.507 614.099
1130126 Bbs De Fontein, 4e lokaal 80.163 0 0 0 80.163 27 76.984 1.589 0 3.179 1.589 95 1.685
1130135 Bbs De Fontein, renovatie buitenkozijnen 117.671 0 0 0 117.671 40 60.178 3.026 0 57.492 54.466 1.725 4.751
1130249 Bbs De Fontein, onderwijsk vernieuwing 45.500 0 0 0 45.500 20 33.305 2.439 0 12.195 9.756 366 2.805
1130291 Bbs De Fontein, diverse investeringen 42.099 0 0 0 42.099 40 12.586 1.054 0 29.512 28.458 885 1.939
1130363 Bbs De Fontein; cv-leidingen, radiatoren, ketel 35.000 0 0 0 35.000 15 14.000 2.333 0 21.000 18.667 630 2.963
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie bouwkundig 465.270 0 0 0 465.270 40 88.672 10.760 0 376.598 365.838 11.298 22.058
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie installaties 192.638 0 0 0 192.638 15 64.213 12.843 0 128.425 115.583 3.853 16.695
1130373 Dorpshuis Schoonoord; renovatie terrein 33.675 0 0 0 33.675 20 8.419 1.684 0 25.256 23.573 758 2.441
1130380 De Fontein (IHP2012) 50.000 0 0 0 50.000 40 5.000 1.250 0 45.000 43.750 1.350 2.600
1130087 Obs Stidalschool, uitbreiding leslokaal 2001 249.006 0 0 0 249.006 40 236.380 601 0 12.626 12.025 379 980
1130237 Obs Stidalschool, onderwijsk vernieuwing 77.000 0 0 0 77.000 20 51.745 4.209 0 25.255 21.046 758 4.967
1130359 Obs Stidalschool; dakrenovatie (IHP 2011) 56.701 0 0 0 56.701 25 13.608 2.268 0 43.093 40.825 1.293 3.561
1130034 Sporthal De Goorn Oosterhesselen, bouw 301.227 0 0 0 301.227 45 174.211 4.704 0 127.015 122.311 3.810 8.515
1130308 Bbs St Willibrordus, vervanging hekwerk 25.507 0 0 0 25.507 40 7.194 654 0 18.312 17.658 549 1.203
1130251 Bbs Mr. Meijermanschool, onderwijsk vern 63.000 0 0 0 63.000 20 46.114 3.377 0 16.886 13.509 507 3.884
1130260 Bbs Mr. Meijermanschool, nieuwbouw 26.133 0 0 0 26.133 40 8.253 688 0 17.880 17.193 536 1.224
1130300 Bbs Mr. Meijermanschool, lokaal maatwerk 26.133 0 0 0 26.133 40 7.840 653 0 18.293 17.640 549 1.202
1130280 Jan Steenstraat 1a, aankoop 116.020 0 0 0 116.020 999 0 0 0 116.020 116.020 3.481 3.481
1130391 Manege Sleen, Zetelveenweg 1a 550.000 0 0 0 550.000 30 55.000 18.333 0 495.000 476.667 14.850 33.183
1130392 Verduurzaming Drostenhal 0 102.000 0 0 102.000 15 0 0 0 0 102.000 0 0
1130007 Brandweerkazerne nieuwbouw Coevorden 1.574.508 0 0 0 1.574.508 40 565.178 40.373 0 1.009.330 968.957 30.280 70.653
1130022 Fort Verlaat, concentratie huisvesting 306.731 0 0 0 306.731 40 158.252 7.070 0 148.478 141.408 4.454 11.525
1130023 Fort Verlaat, uitbreiding loods 453.090 0 0 0 453.090 40 203.911 11.326 0 249.179 237.853 7.475 18.802
1130121 Bbs De Wegwijzer, ingrijpend onderhoud/aanp 127.853 0 0 0 127.853 40 81.618 3.303 0 46.235 42.933 1.387 4.690
1130122 Bbs De Wegwijzer, vervanging dak 43.563 0 0 0 43.563 25 38.060 1.834 0 5.503 3.668 165 1.999
1130154 De Nieuwe Veste, verbouw/nieuwbouw RSG 71.174 0 0 0 71.174 999 0 0 0 71.174 71.174 2.135 2.135
1130155 De Nieuwe Veste, vervanging gevelelementen 459.265 0 0 0 459.265 40 206.671 11.482 0 252.594 241.112 7.578 19.059
1130156 De Nieuwe Veste ,vervanging kozijnen gymzaal 72.008 0 0 0 72.008 40 32.404 1.800 0 39.603 37.803 1.188 2.988
1130157 De Nieuwe Veste, vernieuwen fietsstalling 37.885 0 0 0 37.885 40 16.501 972 0 21.383 20.411 642 1.613
1130159 Arsenaal, restauratie bibliotheek (73%) 203.552 0 0 0 203.552 25 186.501 8.526 0 17.052 8.526 512 9.037
1130178 Arsenaal, restauratie museum (27%) 75.286 0 0 0 75.286 25 68.980 3.153 0 6.307 3.153 189 3.343
1130194 Brede school Dalerpeel 2.945.245 0 0 0 2.945.245 40 986.890 75.321 0 1.958.355 1.883.034 58.751 134.072
1130210 De Nieuwe Veste, buitenzonwering 40.460 0 0 0 40.460 40 16.184 1.012 0 24.276 23.265 728 1.740
1130248 Bbs De Wegwijzer, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 46.114 3.377 0 16.886 13.509 507 3.884
1130277 Zoutloods Fort Verlaat 102.095 0 0 0 102.095 15 94.572 7.523 0 7.523 0 226 7.749
1130324 De Nieuwe Veste, ihp 2008 459.642 0 0 0 459.642 40 126.402 11.491 0 333.240 321.749 9.997 21.488
1130333 De Swaneburg 3.190.934 0 0 0 3.190.934 25 2.139.832 50.052 0 1.051.102 1.001.050 31.533 81.586
1130333 De Swaneburg, renovatie 1.824.049 0 0 0 1.824.049 25 145.924 72.962 0 1.678.125 1.605.163 50.344 123.306
1130333 Project gasloos de Swaneburg 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
1130358 Arsenaal; renovatie tbv erfgoedhuis 2013 100.000 0 0 0 100.000 25 24.000 4.000 0 76.000 72.000 2.280 6.280
1130371 De Nieuwe Veste; asbestsanering 45.985 0 0 0 45.985 25 11.036 1.839 0 34.949 33.109 1.048 2.888
1130376 Bbs W. Alexanderschool; binnenklimaat 66.390 0 0 0 66.390 25 13.278 2.656 0 53.112 50.456 1.593 4.249
1130381 Rookafzuiging kazerne Coevorden 9.833 0 0 0 9.833 15 2.622 656 0 7.211 6.556 216 872
1130384 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 181.108 0 0 0 181.108 15 48.295 12.074 0 132.813 120.739 3.984 16.058
1130385 De Nieuwe Veste (IHP 2012) 36.033 0 0 0 36.033 15 14.413 3.603 0 21.620 18.017 649 4.252
1130231 Obs Van Royensschool, onderwijsk vernieuwing 45.500 0 0 0 45.500 20 31.412 2.348 0 14.088 11.740 423 2.771
1130318 Obs Van Royenschool, ihp 2008 4.522 0 0 0 4.522 40 1.244 113 0 3.278 3.165 98 211
1130356 Obs Van Royenschool; dakrenovatie 97.968 0 0 0 97.968 25 31.350 3.919 0 66.618 62.699 1.999 5.917
1130334 Bosbad Zwinderen, renovatie/aanpassing 719.078 0 0 0 719.078 25 276.502 29.505 0 442.576 413.071 13.277 42.782
1130274 Bbs De Slagkrooie, vervanging cv-leidingen 27.322 0 0 0 27.322 20 18.215 1.518 0 9.107 7.590 273 1.791
1130303 Bbs De Slagkrooie, uitbreiding 251.230 0 0 0 251.230 40 70.860 6.442 0 180.370 173.928 5.411 11.853
1130304 Bbs De Slagkrooie, lokaal maatwerk 140.000 0 0 0 140.000 40 75.406 2.307 0 64.594 62.287 1.938 4.245
1130361 Bbs De Slagkrooie; verv. dakbedekking (IHP 2011) 39.700 0 0 0 39.700 25 9.528 1.588 0 30.172 28.584 905 2.493
1130365 Vm gemeentewerf Oosterhesselen; verbouwing 2014 702.518 0 0 0 702.518 25 195.822 26.668 0 506.696 480.028 15.201 41.869
1130327 Obs De Woert, bouwkundige aanpassingen 318.000 0 0 0 318.000 40 226.676 3.044 0 91.324 88.280 2.740 5.784
1130341 Obs De Woert, ihp 2009 diversen 142.600 0 0 0 142.600 25 700 6.757 0 141.900 135.143 4.257 11.014
1130357 Obs De Woert; vervanging kozijnen bovendaks 81.239 0 0 0 81.239 25 25.996 3.250 0 55.243 51.993 1.657 4.907
1130360 Obs De Woert; radiatoren, daken (IHP 2011) 31.525 0 0 0 31.525 25 7.566 1.261 0 23.959 22.698 719 1.980
1130369 Brandweer; kazerne Schoonoord carport 16.029 0 0 0 16.029 40 2.004 401 0 14.026 13.625 421 822
1130383 Rookafzuiging kazerne Schoonoord 10.746 0 0 0 10.746 15 2.866 716 0 7.880 7.164 236 953
1130005 MFA Aalden, bouw 3,000 2.470.067 0 0 0 2.470.067 40 528.089 59.840 0 1.941.977 1.882.137 58.259 118.099
1130079 Obs Markeschool, integratieverbouw l.o. 119.185 0 0 0 119.185 40 106.358 3.207 0 12.827 9.620 385 3.591
1130236 Obs Markeschool, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 44.685 3.663 0 18.315 14.652 549 4.212
1130317 Obs Markeschool, ihp 2008 5.795 0 0 0 5.795 40 1.594 145 0 4.202 4.057 126 271
1130386 Kerkstraat 36, vm CQ 290.000 0 0 0 290.000 34 232.868 1.904 0 57.132 55.227 1.714 3.618
1130015 Kasteel 4, aankoop vm waterschapsgebouw 873.585 0 457.315 0 416.270 40 394.493 21.777 0 479.092 0 14.373 36.150
1130074 Obs BWB-school, renovatie 1.096.553 0 0 0 1.096.553 40 937.866 9.335 0 158.687 149.353 4.761 14.095
1130075 Obs BWB-school, aanbouw 250.202 0 0 0 250.202 40 134.293 6.439 0 115.908 109.469 3.477 9.917
1130076 Obs BWB-school, uitbreiding leslokaal 2001 164.238 0 0 0 164.238 40 75.803 4.211 0 88.435 84.224 2.653 6.864
1130103 Bbs St Theresiaschool, integratieaanpassing 68.975 0 0 0 68.975 40 58.158 1.803 0 10.816 9.014 324 2.127
1130104 Bbs St Theresiaschool, dakpannen/-goten 66.163 0 0 0 66.163 40 30.490 1.699 0 35.673 33.975 1.070 2.769
1130235 Obs BWB-school, onderwijsk vernieuwing 174.300 0 0 0 174.300 20 120.356 8.991 0 53.944 44.953 1.618 10.609
1130244 Bbs St Theresiaschool, onderwijsk vernieuwing 91.000 0 0 0 91.000 20 66.609 4.878 0 24.391 19.513 732 5.610
1130309 Bbs St Theresiaschool, voegwerk 6.300 0 0 0 6.300 40 1.777 162 0 4.523 4.362 136 297
1130311 Bbs St Theresiaschool, radiatoren 5.100 0 0 0 5.100 40 1.438 131 0 3.662 3.531 110 241
1130312 Bbs St Theresiaschool, dwarsventilatie 27.800 0 0 0 27.800 40 7.841 713 0 19.959 19.246 599 1.312
1130313 Bbs St Theresiaschool, diverse investeringen 6.950 0 0 0 6.950 40 1.960 178 0 4.990 4.812 150 328
1130323 Bbs St Theresiaschool, ihp 2008 94.962 0 0 0 94.962 40 26.115 2.374 0 68.847 66.473 2.065 4.439
1130347 Bbs St Theresiaschool, ihp 2010 91.461 0 0 0 91.461 25 32.926 3.658 0 58.535 54.876 1.756 5.414
1130350 Obs BWB-school, ihp 2010 111.409 0 0 0 111.409 25 40.107 4.456 0 71.302 66.845 2.139 6.595
1130006 Brandweerkazerne Zweeloo 3,000 130.597 0 0 0 130.597 50 27.815 2.819 0 102.782 99.963 3.083 5.903
1130006 Renovatie en verbouwingswerkzaamheden 1.930 154.425 0 0 156.355 25 0 0 0 1.930 156.355 0 0
1130040 Brandweerkazerne Zweeloo werkpl./garage 22.242 0 0 0 22.242 50 19.396 474 0 2.846 2.372 85 560
1130050 Obs Buitenvree, nieuwbouw na brand 82.301 0 0 0 82.301 40 62.083 1.685 0 20.219 18.534 607 2.291
1130059 Obs De Akker, dakopbouw 110.813 0 0 0 110.813 39 74.527 2.791 0 36.286 33.495 1.089 3.880
1130096 Obs De Anwende, huisvesting onderwijs 38.373 0 0 0 38.373 40 21.728 979 0 16.645 15.666 499 1.478
1130097 Obs De Anwende, uitbreiding leslokaal 211.374 0 0 0 211.374 40 96.867 5.453 0 114.507 109.054 3.435 8.888
1130108 Bbs M vd Thijnenschool, integratieverbouwing 68.605 0 0 0 68.605 40 46.610 1.833 0 21.995 20.162 660 2.493
1130110 Bbs M vd Thijnenschool, verv dakbedekking 45.101 0 0 0 45.101 20 40.341 2.380 0 4.760 2.380 143 2.523
1130230 Obs Buitenvree, onderwijsk vernieuwing 130.200 0 0 0 130.200 20 92.143 7.611 0 38.057 30.446 1.142 8.753
1130232 Obs De Akker, onderwijsk vernieuwing 55.611 0 0 0 55.611 20 38.529 2.847 0 17.082 14.235 512 3.359
1130241 Obs De Anwende, onderwijsk vernieuwing 119.000 0 0 0 119.000 20 80.843 6.360 0 38.157 31.798 1.145 7.504
1130284 Obs De Anwende, ruimteprobleem 128.349 0 0 0 128.349 15 100.855 9.165 0 27.495 18.330 825 9.990
1130287 Obs De Akker, dakbedekking en ramen 25.403 0 0 0 25.403 40 7.165 651 0 18.238 17.587 547 1.199
1130288 Obs De Akker, diverse investeringen 25.275 0 0 0 25.275 40 7.129 648 0 18.146 17.498 544 1.192
1130319 Obs De Anwende, ihp 2008 1.542 0 0 0 1.542 40 424 39 0 1.118 1.080 34 72
1130320 Obs Buitenvreeschool, ihp 2008 28.999 0 0 0 28.999 40 7.653 736 0 21.346 20.610 640 1.376
1130331 Obs Buitenvree, dakbedekking 26.000 0 0 0 26.000 25 10.400 1.040 0 15.600 14.560 468 1.508
1130332 Obs Buitenvree, bestrating 35.000 0 0 0 35.000 25 14.000 1.400 0 21.000 19.600 630 2.030
1130348 Obs De Akker, ihp 2010 56.769 0 0 0 56.769 25 20.437 2.271 0 36.332 34.062 1.090 3.361
1130349 Obs Buitenvree, ihp 2010 55.840 0 0 0 55.840 25 19.944 2.244 0 35.896 33.653 1.077 3.320
1130355 Obs De Akker; vervanging dakbedekking 1.236 0 0 0 1.236 25 396 49 0 841 791 25 75
1130002 Werkplaats Zweeloo, nieuwbouw 3,000 1.029.543 0 0 0 1.029.543 40 191.170 24.353 0 838.372 814.020 25.151 49.504
1130046 Brandweerkazerne Zwinderen 0 9.134 0 0 9.134 30 0 0 0 0 9.134 0 0
1130368 Brandweer; kazerne Zwinderen carport 15.669 0 0 0 15.669 40 1.959 392 0 13.710 13.318 411 803
1130008 Obs De Klimop, uitbreiding en aanpassing 3,000 182.027 0 0 0 182.027 40 58.654 5.269 0 123.373 118.104 3.701 8.970
1130095 Obs De Zwarm, investeringen € 66.822,77 45.139 0 0 0 45.139 40 24.082 1.170 0 21.057 19.887 632 1.802
1130239 Obs De Klimop, onderwijsk vernieuwing 63.000 0 0 0 63.000 20 44.471 3.706 0 18.529 14.824 556 4.262
1130240 Obs De Zwarm, onderwijsk vernieuwing 31.500 0 0 0 31.500 20 22.223 1.546 0 9.277 7.731 278 1.824
1130270 Obs De Zwarm, riolering en bestrating 33.992 0 0 0 33.992 20 22.661 1.888 0 11.331 9.442 340 2.228
1130321 Obs De Klimop, ihp 2008 9.823 0 0 0 9.823 40 2.411 256 0 7.413 7.157 222