Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

R

Kwaliteit

Vanwege diverse mutaties in de ambtelijke organisatie hebben wij prioriteit gegeven aan de andere elementen binnen het thema Duurzaamheid. 

R

Tijd

In maart 2020 is er een tijdspad opgesteld tijdens de Sprintsessies Warmte. Door de complexe materie, de diversiteit van betrokken partijen en beperkingen van participatie (door Corona) wordt het een uitdaging het gestelde doel(verplichting) te realiseren. Er is nog geen invulling gegeven aan het verdere proces en we lopen inmiddels achter op dit tijdspad. Belangrijk is dat we in december 2021 de warmtevisie af moeten hebben. Door de juiste en voldoende regie op dit dossier te zetten en/of nieuwe vormen van participatie te kiezen, gaan wij dit vlot trekken.

G

Geld