Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met het Steunpunt Vrijwilligerswerk in de gemeente Coevorden ontwikkelen en stimuleren we nieuwe vormen van vrijwillige inzet die toekomstbestendig zijn.
Mensen zonder betaalde baan stimuleren we voor participatieactiviteiten. Al dan niet als opstap richting  een betaalde baan.

Portefeuillehouder
J. BrinkToelichting

De afgelopen periode is in veel gevallen het vrijwilligerswerk stil komen te liggen. Door zowel het Steunpunt Vrijwilligers als onze organisatie is actief contact gezocht met de vrijwilligers (met een uitkering) door het aanbieden of verwijzen naar online trainingen en webinars. Het vrijwilligerswerk start nu langzaamaan weer op. Verder zijn we samen met een aantal samenwerkingspartners en het Steunpunt Vrijwilligerswerk begonnen met het inventariseren van reeds aanwezige informele hulp en de hiaten hierin.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld