Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Bij de Programmabegroting 2021 doen wij u een voorstel op basis van een recent ontwikkeld plan van aanpak. 

G

Kwaliteit

G

Tijd

O

Geld

Bij de Programmabegroting 2021 doen wij u een voorstel op basis van een recent ontwikkeld plan van aanpak.