Portefeuillehouder
S. StegenToelichting

Om verschillende redenen (denk aan wisseling van eigenaarschap van grond waarover de routes lopen, moeilijkheden in het verkrijgen van toestemming, slecht weer) heeft het opnemen van het bestek en het plaatsen van de paaltjes van het wandelknooppuntennetwerk enkele maanden vertraging opgelopen. Het plaatsen van de paaltjes en borden gebeurt nu gestaag en verwacht wordt dat fase 1 van het netwerk in september officieel geopend kan worden. Meteen daaropvolgend wordt gestart met fase 2.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld