Omschrijving (toelichting)

We continueren de aanpak Taal voor het Leven; we hebben een taalpunt, een taalcoördinator en taalvrijwilligers, en bieden non-formele taaltrajecten aan;

Het project Voel je goed!,  een methode die bijdraagt aan het terugbrengen van gezondheidsverschillen en is een combinatie van individuele eet- en beweegadviezen van een diëtist en lessen gezondheidsvaardigheden van een taalvrijwilliger, loopt door tot en met augustus 2020. Na evaluatie kijken we of we Voel je goed! voortzetten;

We kopen taaltrajecten (formeel en non-formeel) in bij het Drenthe College;

We benutten o.a. de Week van de Alfabetisering om extra aandacht aan laaggeletterdheid te geven.

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Corona heeft ook zijn effect gehad op de uitvoering van taaltrajecten. Het was voor de vrijwilligers van het Taalpunt lastig om de ontmoetingsmomenten met de deelnemers door te laten gaan. De Coronacrisis maakt het probleem van laaggeletterdheid zo mogelijk nog urgenter. Mensen vinden het lastig informatie te begrijpen en hebben vaak minder goede digitale vaardigheden.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld