Omschrijving (toelichting)

Het onderwijsachterstandenbudget is voornamelijk bedoeld voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In Coevorden hebben we met de kinderopvangpartijen en de basisscholen besloten extra in te zetten op taalontwikkeling. Dit doen we door middel van de lijn 'Tel mee met Taal' bestaande uit Boekstart, Boekstart in de kinderopvang en de bibliotheek op school. Daarnaast gebruiken alle kinderopvangpartijen en een groot deel van de scholen de woordenschatmethodiek 'LOGO 3000'. Omdat een kind niet alleen op school leert, wordt nu ook op een aantal plekken geprobeerd laagtaalvaardige ouders te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Dit gebeurt met 'Ei van Columbus', de oudercomponent van 'LOGO 3000'. De doelstelling voor de komende periode is het inbedden en uitbreiden van deze ingezette ontwikkeling.

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Samen met FC Emmen is ingezet op het project 'Scoor een boek' voor kinderen van de middenbouw basisschool. En ook zou de provinciale voorleesfinale voor het basisonderwijs en de finale van read2me voor het voortgezet onderwijs plaatsvinden in Coevorden. Door de coronacrisis en de sluiting van de scholen en kinderopvang heeft alles bijna helemaal stil gelegen. Projecten en wedstrijden gingen niet door en de lopende ontwikkelingen hebben vertraging opgelopen. Dit geldt ook voor de ondersteuning van laagtaalvaardige ouders. We proberen alle zaken zo snel mogelijk weer op te pakken en te continueren.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld