Omschrijving (toelichting)

De voorbereiding van een nieuwe regeling Stimuleringsfonds 2020 en verder vraagt meer tijd dan voorzien. Voor 2019 hebben wij een tijdelijke regeling Stimuleringsfonds vastgesteld, die in grote lijnen een voortzetting is van voorgaande subsidieregeling. Een grote wijziging betreft het vervallen van de subsidieregeling voor de Initiatievenmarkt. In overleg met alle betrokken partijen streven wij naar een subsidieregeling die recht doet aan de verscheidenheid van dorpen en wijken in onze gemeente. De nieuwe regeling dient ons ruimte te bieden voor het stimuleren van activiteiten en ruimte te geven aan wijken en dorpen om op eigen wijze invulling te geven aan autonome ontwikkelingen ten aanzien van leefbaarheid en verbinding. Met inwoners, dorpen en uw raad bespreken wij de bouwstenen die daarvoor nodig zijn.

 

Portefeuillehouder
B.J. BouwmeesterToelichting

We merken dat de aanvragen dit jaar achter blijven, we verwachten dan ook dat de besteding lager zal zijn dan het budget. Corona is daarvan de oorzaak, maar ook dat projectbudgetten niet meer mogen worden gebruikt voor investeringen in ‘stenen’ of ‘straatmeubilair’. Er wordt niet zo snel gedacht aan activiteiten. Het komende half jaar zetten we in op communicatie over het stimuleringsfonds en het aanjagen van projecten.

G

Kwaliteit

G

Tijd

O

Geld

We merken dat de aanvragen dit jaar achter blijven, we verwachten dan ook dat de besteding lager zal zijn dan het budget. Corona is daarvan de oorzaak, maar ook dat projectbudgetten niet meer mogen worden gebruikt voor investeringen in ‘stenen’ of ‘straatmeubilair’. Er wordt niet zo snel gedacht aan activiteiten. Het komende half jaar zetten we in op communicatie over het stimuleringsfonds en het aanjagen van projecten.