Planning
Startdatum: 01-10-2020
Einddatum: 01-02-2021

Omschrijving (toelichting)

We gaan een regiesysteem invoeren in het sociaal domein. Eerst samen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC), later mogelijk met andere partners

De intake en de daaruit voortvloeiende werkprocessen gaan we binnen de gemeente en MWC zoveel mogelijk uniformeren.

We gaan opnieuw naar de gebiedsindeling kijken.

De medewerkers van het sociaal team worden opgeleid om eenzaamheid, dementie, armoede en schulden, laaggeletterdheid en huiselijk geweld eerder en beter te signaleren.

Portefeuillehouder
J. BrinkToelichting

Aanvankelijk was het de bedoeling om het regiesysteem in een keer volledig te implementeren. Na veelvuldig overleg met de leverancier en de key-users is besloten om toch gefaseerd live te gaan, waarbij gestart zou worden met WMO op 1 juni 2020 waarna de andere clusters zouden volgen. Door de Coronacrisis was het niet realistisch om deze livegang na te streven. De livegang van de verschillende clusters is nu gefaseerd ingedeeld tussen 1 oktober 2020 en 1 februari 2021.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld