Omschrijving (toelichting)

Regionaal werken verschillende organisaties met het gedachtengoed van Machteld Huber, Positieve gezondheid. Het uitgangspunt van Positieve Gezondheid is dat gezondheid niet meer wordt gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In het kader van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe gaan wij samen met een aantal partners een start maken hoe vanuit het gedachtengoed Positieve gezondheid een cultuuromslag gerealiseerd kan worden, waarin de kracht van de inwoner centraal staat en niet de aandoening.

Portefeuillehouder
J. BrinkToelichting

O

Kwaliteit

Met samenwerkende gemeenten Hardenberg en Aa en Hunze is het project aangescherpt. Proscoop wordt ingezet als begeleider/ondersteuner in het proces. 

O

Tijd

Als gevolg van de Coronacrisis zijn geplande bijeenkomsten in mei niet doorgegaan. In het najaar hopen we de eerste stappen te zetten in het plan om de inwoners en professionals enthousiast te maken om vervolgens te kunnen implementeren als nieuwe kijkwijze op gezondheid.

G

Geld