Omschrijving (toelichting)

De uitgangspunten uit onze centrumvisie en de visie op onze winkelstraten worden vertaald naar een formeel juridisch kader. Dit doen wij in de vorm van een Omgevingsplan. Op die manier doen wij alvast ervaring op met dit nieuwe instrument voor regel- en kaderstelling. De ervaringen uit deze pilot worden gebruikt bij de latere ontwikkeling van een omgevingsplan voor de rest van het gemeentelijk grondgebied. Tevens dienen de ervaringen uit deze pilot als input voor onze Omgevingsvisie die tegelijkertijd ontwikkeld wordt. 

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Als gevolg van de Corona maatregelen heeft de pilot enige vertraging opgelopen.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld