Omschrijving (toelichting)

In 2020 is het overleg onderwijs-jeugdhulp uitgebreid naar alle samenwerkingsverbanden primair onderwijs in onze gemeente. De ervaringen delen we via het overleg van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Door middel van het vastgestelde uitvoeringsplan Voortgezet Onderwijs Passend onderwijs gaan wij voor de kwetsbare groep jongeren doorgaand onderwijs bevorderen. We evalueren de leerplicht-pilot ‘Ondersteuning verzuimadministratie scholen’ en bepalen afhankelijk van de uitkomsten het vervolg.

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

O

Kwaliteit

Voor de uitbreiding overleg onderwijs- jeugdhulp naar alle PO samenwerkingsverbanden zijn begin juni in OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg) verband gesprekken gevoerd. De intentie is uitgesproken om daar verdere stappen in te nemen. Deze gesprekken worden in de tweede helft van dit jaar voortgezet. Het OZA (onderwijs-zorg-arrangement) ten behoeve van het passend voortgezet onderwijs kent een succesvolle pilot fase in de gemeente Emmen. De verder uitvoering vraagt een nadere afstemming tussen de vier samenwerkende gemeenten. 

O

Tijd

Het OZA wordt in de tweede helft van 2020 opgepakt.
De leerplichtpilot evalueren we in de eerste helft van het schooljaar 2020-2021.

G

Geld