Omschrijving (toelichting)

Wij ontwikkelen een Omgevingsvisie. In april van dit jaar is een belangrijke stap gezet in de vorm van het vaststellen van het Hoofdlijnendocument door u als Raad. Deze zal in de loop van 2020 een vervolg krijgen middels het ontwikkelen van de Omgevingsvisie. Als gevolg van de corona-maatregelen is de geplande datum voor oplevering verschoven naar de zomer van 2021. Deze visie is integraal en bevat alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving. Deze visie komt op een participatieve wijze tot stand, waarbij er aan de voorkant gelegenheid wordt geboden tot het leveren van input. Er is aandacht voor monitoring en evaluatie van de doelen en ambities uit de Omgevingsvisie.

 

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Als gevolg van de Corona maatregelen is de geplande datum voor oplevering van de Omgevingsvisie verschoven naar de zomer van 2021.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld