Planning
Startdatum: 01-01-2020

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Ondanks de coronacrisis zijn meerdere projecten in voorbereiding of in uitvoering. Bij projecten waarbij verbinding met derden (plaatselijk belangen, wijkverenigingen en overheden) gezocht moet worden, zien wij enige vertraging in de voorbereiding. Dit gaat onder andere om de projecten schoolomgeving Aalden, project Meppenstraat in Meppen en HUB Zweeloo, waar wij diverse verkeersmaatregelen willen treffen.

Prorail gaat naast de niet actieve beveiligde spoorwegovergang (NABO) Spoorbaan ook een plan maken voor de NABO - Dalen opheffen. Dit wordt door Prorail opgepakt als één project richting de gemeente. Besluitvorming hierover volgt in 2020, de uitvoering is vervolgens aan Prorail om dit conform te maken afspraak binnen afzienbare tijd te realiseren.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld