Omschrijving (toelichting)

Wij gaan door met de inzet van de Voorzieningenwijzer door woningbouwcorporaties en gemeentelijke medewerkers.

Wij geven uitvoering aan het beleidsplan Ondersteuning minima, op basis van de in 2019 vastgestelde tussenevaluatie (2020-2021).

In het najaar 2020 is er een Informatiecampagne voor de collectieve zorgverzekering minima.

Wij monitoren specifiek op inwoners die de zorg mijden en de mogelijke financiële problemen, die hieraan ten grondslag liggen.

De voorbereidingen voor de Doe-Mee-webwinkel voor minima zetten we in 2020 voort.

Portefeuillehouder
J. BrinkToelichting

G

Kwaliteit

Er is een convenant gesloten met de woningcorporaties en de Voorzieningenwijzer blijft ingezet worden. De aanbestedingsprocedure voor de webwinkel is afgerond. 

O

Tijd

De implementatiefase van de webwinkel gaat van start. Alle acties voeren we volgens planning uit, de tussenevaluatie van het beleidsplan is alleen nog niet gereed, deze verwachten wij kort na de zomer.

G

Geld