Omschrijving (toelichting)

De mantelzorgers kennen de mogelijkheden van de respijtzorg. Er vindt onderzoek plaats welke vormen van respijtzorg aansluiten bij de wensen van de mantelzorgers.

In samenwerking met het Steunpunt mantelzorg zetten we in op het ondersteunen van werkende mantelzorgers en hun werkgevers.

Portefeuillehouder
J. BrinkToelichting

Het onderzoek naar welke vormen van respijtzorg aansluiten bij de wensen van de mantelzorgers vindt plaats in de tweede helft van 2020.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld