Omschrijving (toelichting)

In het kader van de klimaatadaptatie is de stresstest uitgevoerd in samenwerking met de partners van het Samenwerkingsverband Noordelijke Vechtstromen. De komende periode zullen de uitkomsten van de stresstest gedeeld worden met zowel het college als de raad, waarna begin 2020 de risicodialoog met de inwoners, instellingen en bedrijven plaats kan vinden. De uitkomsten hiervan zullen worden opgenomen in het nog op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP).

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Door de corona-crisis is het niet mogelijk om op dit moment de dialoog zowel intern als extern aan te gaan. Dit is noodzakelijk om het uitvoeringsprogramma op te kunnen stellen. In het Samenwerkingsverband Noordelijk Vechtstromen zijn wij bezig hiervoor een oplossing te vinden.

G

Kwaliteit

R

Tijd

G

Geld