Planning
Startdatum: 01-01-2020
Einddatum: 31-12-2020

Omschrijving (toelichting)

In lijn met de uitgangspunten van Coevorden Verbindt willen wij met inwoners en vertegenwoordigers van plaatselijke belangenverenigingen in gesprek komen over veiligheid. Veiligheid is een fundamentele bouwsteen van een leefbare samenleving, waarbij meerdere factoren die de leefbaarheid en de ervaren veiligheid beïnvloeden. Het onderhoud van een woongebied kan de beleving van veiligheid direct beïnvloeden, maar ook de zichtbaarheid van een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in de woonomgeving  werkt daar aan mee. Op basis van gezamenlijke dialoog kunnen relevante onderwerpen worden verkend en de (gemeentelijke) inzet worden bepaald.

Daarnaast wordt een almanak Veiligheid gemaakt om de samenleving inzicht te geven in wat wij om de veiligheid te borgen. Onder andere staat beschreven in de almanak wat het risicoprofiel is in Drenthe en deze wordt zichtbaar met de risicokaart, maar ook worden de diverse overlegstructuren van de burgemeester beschreven en wat de thema's zijn hierbij. Veiligheid als onderdeel van het sociaal domein wordt ook onderdeel van de almanak, daarbij kan onder andere gedacht worden aan Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe, Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC).

Portefeuillehouder
B.J. BouwmeesterToelichting

Andere opgaven zoals het evenementenbeleid, het exploitatievergunningenstelsel, de inzet van de VRD als gevolg van de coronacrisis, in combinatie met een smalle bezetting maken dat dit langer duurt. 

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld