Omschrijving (toelichting)

Wij richten onze werkprocessen voor vergunningen en meldingen zodanig in dat ze passen bij de uitgangspunten en intenties van de Omgevingswet. Deze werkprocessen worden ondersteund door ICT. Wij sluiten aan op de ontwikkelde landelijke voorziening en scheppen randvoorwaarden voor een goede communicatie met onze ketenpartners.

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Vanuit het Omgevingsplatform Drenthe (OPD) zijn basisprocessen opgesteld die nu binnen de gemeente worden uitgewerkt. Mede als gevolg van de corona-maatregelen heeft de uitwerking hiervan enige vertraging opgelopen. Door het uitstel van de wet (de nieuwe invoeringsdatum is 1 jaar verschoven en ligt nu op 1 januari 2022) is er echter voldoende tijd om tot een zorgvuldige invoering te komen.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld