Omschrijving (toelichting)

Medio 2019 zijn door ons, samen met de gemeente Borger-Odoorn, de voorbereidingen gestart voor het inkoopproces voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2020 vindt de verdere realisatie van deze inkoop plaats om met ingang van 1 januari 2021 de nieuwe contracten te laten ingaan. 

Portefeuillehouder
J. BrinkToelichting

Het Coronavirus is van invloed op de planning van de inkoop van de Wmo-maatwerkvoorzieningen. De lopende overeenkomst is met een periode van 3 maanden verlengd tot 1 april 2021. De nieuwe overeenkomst wordt per 1 april 2021 afgesloten met de (nieuwe) aanbieders.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld