Status
50%

Planning
Startdatum: 01-01-2016
Einddatum: 31-12-2021

Omschrijving (toelichting)

Wij gaan door met de reeds ingezette inhoudelijke kwaliteitsslag op het gebied van VVE. Wij zetten daarbij in op taalontwikkeling, doorgaande leerlijnen en laagtaalvaardige ouders. Bijna alle partijen (voorschools en vroegschools) maken gebruiken van LOGO 3000 en alle partijen gaan ParnasSys gebruiken. We gaan monitoren met ingang van de nieuwe wetgeving en daarmee ook de nieuwe resultaatafspraken. Met scholen en kinderopvangorganisaties hebben wij als gemeente resultaatafspraken. Dit is een wettelijke verplichting waar de onderwijsinspectie op toeziet.

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Het doel in 2020 was om voor het ingaan van de nieuwe wetgeving VVE (1 augustus 2020) een aantal stappen te maken in de inhoudelijke kwaliteitsslag VVE. Bijna alle kinderopvangpartijen zijn gestart met een pilot VE voor 16 uur. Ook zijn er cursusdagen geweest voor het nieuwe kindvolgsysteem. En in maart zijn de nieuwe resultaatafspraken VVE door alle partijen ondertekend. Door de coronacrisis moesten de scholen en kinderopvang op 16 maart hun deuren sluiten. Hierdoor loopt de kwaliteitsslag vertraging op. Daarnaast was het vanaf dat moment ook niet meer mogelijk om met laagtaalvaardige ouders aan de slag te gaan.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld