Omschrijving (toelichting)

In 2020 starten wij met experimenteren met het gebiedskompas. Het gebiedskompas is een instrument om samen met inwoners en partners naar een dorp of een wijk te kijken en zo vanuit gezamenlijke basis aan de slag te gaan met thema's die voor zowel inwoners, partners als ons belangrijk zijn. De precieze invulling van het kompas wordt gedurende het proces ontdekt en kan voor ieder dorp/iedere wijk verschillend zijn. Wij starten het experiment samen met Domesta en Maatschappelijk Welzijn Coevorden in een dorp en een wijk. Daarbij sluiten wij aan bij bestaande ontwikkelingen.   

Het experiment met het kompas is succesvol, als wij weten óf het instrument bij onze samenleving past en zo ja, hoe wij samen invulling kunnen geven aan dit instrument. 

Portefeuillehouder
B.J. BouwmeesterToelichting

Inmiddels is een projectgroep met daarin collega's vanuit de ambtelijke organisatie, Domesta en Maatschappelijk Welzijn Coevorden gestart met de pilot voor 'De Gebiedsagenda'. Gebiedsagenda, want het is niet alleen een kompas met daarin feiten en cijfers over de wijk of het dorp, maar ook een agenda met acties en een taakverdeling. Inmiddels ligt er een plan van aanpak om te starten in de wijk Tuindorp. De planning was om in het voorjaar in gesprek te gaan met inwoners en organisaties in de wijk over de gebiedsagenda en over belangrijke thema's. Door Corona is dit niet gelukt. Wel zijn we bezig met een cijfermatige analyse van de wijk. De provincie ondersteunt ons daarbij. 

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld