Planning
Startdatum: 01-01-2020

Omschrijving (toelichting)

In 2019 hebben we de fietsnota met (uitvoerings)agenda vastgesteld. Op basis hiervan worden in 2020 onderzoeken gestart en maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de van de fietskwaliteit op zowel hoofdfietsroutes, schoolroutes als recreatieve routes. 

Wij treffen maatregelen op de schoolroutes Oosterhesselen-Sleen (1,0 km) en Sleen-Emmen (0,8 km). Wij onderzoeken wat er nodig is voor de realisatie van een (recreatieve) fietsverbinding Aelderholt en Schapendijk, onderzoeken een verbetering van de fietsroutes rondom de Nieuw Veste en gaan in BOCE-verband een verbeterplan opstellen voor de schoolroute Schoonoord-Emmen. Fietsoversteken over de Monierweg en de Krimweg gaan we veiliger maken. Wij zetten ons in om binnen het project Geeserstroom samen met partners de recreatieve fietsverbinding (3,8 km) te verbeteren. Bij het station Coevorden en HUB Zweeloo worden de fietsstallingen uitgebreid. We laten een bewegwijzeringsplan voor fiets opstellen. 

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

Er zijn onderzoeken gestart en maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de fietskwaliteit. De reconstructie van de fietspaden Edveensweg  (Oosterhesselen) en de Hengstmeerweg (Sleen) hebben vertraging opgelopen. De eerste omdat vanwege de verbreding en het aanbrengen van verlichting een strook bos van Natuurmonumenten moet worden gekapt. De tweede omdat het dwarsprofiel in overleg met belanghebbenden aangepast gaat worden. Dit overleg is door de coronacrisis vertraagd. Ook zijn de onderzoeken en gesprekken met belanghebbenden rondom de fietsroutes bij de Nieuwe Veste (corona) en de schoolroute Schoonoord – Emmen (vanuit visie BOCE) vertraagd.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld