Planning
Startdatum: 01-01-2020
Einddatum: 31-12-2020

Omschrijving (toelichting)

Momenteel vinden de gesprekken plaats op welke wijze invulling wordt gegeven aan de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplannen. Het vervolg van deze gesprekken en de uitwerking zal in 2020 plaatsvinden.

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

De financiële consequenties van het aanpassen van de gebouwen zijn aangeleverd en worden beoordeeld.

G

Kwaliteit

G

Tijd

O

Geld

De financiële consequenties van het aanpassen van de gebouwen zijn aangeleverd en worden beoordeeld.