Planning
Einddatum: 25-12-2020

Omschrijving (toelichting)

Gemeente Coevorden wil een integraal begraafplaatsenbeleid voor alle begraafplaatsen. Het begraafplaatsenbeleid is in concept gereed en zal in 2020 ter vaststelling worden aangeboden. De waardering en inventarisatie van de begraafplaatsen in Coevorden, Schoonoord en Oosterhesselen zijn gereed en de uitkomsten hiervan hebben input gegeven voor het begraafplaatsenbeleid. Na het vaststellen van het beleid kunnen de hiermee gemoeide kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Portefeuillehouder
J. HuizingToelichting

De financiële en personele gevolgen van het vast te stellen beleid moeten nog inzichtelijk worden gemaakt.

G

Kwaliteit

O

Tijd

O

Geld