Sitemap

 1. Blz. 1 Halfjaarrapportage 2019
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Leeswijzer
     1. Blz. 7 Leeswijzer
   2. Blz. 8 Bestuurlijke samenvatting
    1. Blz. 9 Bestuurlijke samenvatting
     1. Blz. 10 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 11 Financiën op hoofdlijnen
     1. Blz. 12 Financiën op hoofdlijnen
   3. Blz. 13 Realisatie ambities
    1. Blz. 14 Inleiding
     1. Blz. 15 Voortgang ambities Programmabegroting 2019
    2. Blz. 16 1| Economie, onderwijs en cultuur
     1. Blz. 17 Overzicht ambities
     2. Blz. 18 Toelichting voortgang ambities
    3. Blz. 19 2| Werk, jeugd en zorg
     1. Blz. 20 Overzicht ambities
     2. Blz. 21 Toelichting voortgang ambities
    4. Blz. 22 3| Ruimte en leefomgeving
     1. Blz. 23 Overzicht ambities
     2. Blz. 24 Toelichting voortgang ambities
    5. Blz. 25 4 | Openbare ruimte
     1. Blz. 26 Overzicht ambities
     2. Blz. 27 Toelichting voortgang ambities
    6. Blz. 28 5| Bestuur en organisatie
     1. Blz. 29 Overzicht ambities
     2. Blz. 30 Toelichting voortgang ambities
    7. Blz. 31 6| Financiering en dekkingsmiddelen
     1. Blz. 32 Toelichting voortgang ambitie afvalstoffenheffing (nr. 28)
    8. Blz. 33 Voortgang overige ambities
     1. Blz. 34 Toelichting
   4. Blz. 35 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 36 Bestuurlijke samenvatting
     1. Blz. 37 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 38 Financiën
     1. Blz. 39 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    3. Blz. 40 Toelichting op de financiële afwijkingen
     1. Blz. 41 Kunst en cultuur
     2. Blz. 42 Leerlingenvervoer
    4. Blz. 43 Risico's
     1. Blz. 44 Kunst en cultuur
    5. Blz. 45 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 46 Centrumvisie
   5. Blz. 47 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 48 Bestuurlijke samenvatting
     1. Blz. 49 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 50 Financiën
     1. Blz. 51 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    3. Blz. 52 Toelichting op de financiële afwijkingen
     1. Blz. 53 Inkomen
    4. Blz. 54 Risico's
     1. Blz. 55 Abonnementstarief Wmo
    5. Blz. 56 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 57 Overige ontwikkelingen
   6. Blz. 58 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 59 Bestuurlijke samenvatting
     1. Blz. 60 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 61 Financiën
     1. Blz. 62 Vastgoed
   7. Blz. 63 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 64 Bestuurlijke samenvatting
     1. Blz. 65 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 66 Financiën
     1. Blz. 67 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    3. Blz. 68 Toelichting op de financiële afwijkingen
     1. Blz. 69 Groen en Landschap
   8. Blz. 70 Programma 5 | Bestuur en organisatie
    1. Blz. 71 Bestuurlijke samenvatting
     1. Blz. 72 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 73 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 74 Stimuleringsfonds
     2. Blz. 75 Nieuwe cao gemeenteambtenaren
   9. Blz. 76 Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 77 Bestuurlijke samenvatting
     1. Blz. 78 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 79 Financiën
     1. Blz. 80 De financiële afwijkingen zijn als volgt:
    3. Blz. 81 Toelichting op de financiële afwijkingen
     1. Blz. 82 Financiering en dividend
     2. Blz. 83 Algemene uitkering
     3. Blz. 84 Inning gemeentelijke belastingen
    4. Blz. 85 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 86 Algemene baten en lasten
   10. Blz. 87 Bijlagen
    1. Blz. 88 Meicirculaire gemeentefonds
     1. Blz. 89 Financieel effect van de meicirculaire
     2. Blz. 90 Toelichting op de meicirculaire 2019
    2. Blz. 91 Recapitulatie
     1. Blz. 92 Recapitulatie
    3. Blz. 93 Verloop algemene reserve
     1. Blz. 94 Verloop algemene reserve
    4. Blz. 95 Indicatoren Waar Staat Je Gemeente
     1. Blz. 96 Indicatoren Waar Staat Je Gemeente
    5. Blz. 97 Investeringskredieten
     1. Blz. 98 Investeringskredieten
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap