Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-01-2020

Aansluitend op de voortgang en realisatie van het project "zuidelijke ontsluitingsweg" zal worden gestart met het in beeld brengen van de planologische haalbaarheid van de zuidelijke rondweg. Deze weg, welke een beoogde verbinding vormt tussen de (te bouwen) rotonde Hulteweg (Coevorden) en de Brookdiek (Coevorden) sluit aan op de het tracé van de zuidelijke ontsluitingsweg. Om de kansen en belemmeringen in beeld te krijgen zijn we met de omgeving in gesprek over deze zuidelijke rondweg. Hieraan zal in 2021 vervolg worden gegeven.Toelichting

In 2020 zijn we gestart met een eerste aanzet voor het in beeld brengen van de haalbaarheid van de Zuidelijke Rondweg. Echter, in verband met interne prioritering ligt de focus in eerste instantie op de aanleg van de Zuidelijke Ontsluitingsweg. Wij verwachten dat wij hierin 2022 invulling aan kunnen geven.

G

Kwaliteit

O

Tijd

G

Geld