Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-01-2020

Het bestemmingsplan "Zuidelijke Ontsluitingsweg" wordt in het najaar 2020 vastgesteld. Het plan zal naar verwachting in 2021 onherroepelijk zijn. Parallel is gestart met het aanbestedings- en gunning traject ter realisering van de zuidelijke ontsluitingsweg. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster (Coevorden) tot en met de Hulteweg (Coevorden). De start van de realisatie zal in 2021 plaatsvinden. Toelichting

G

Kwaliteit

O

Tijd

Het bestemmingsplan is voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Nadat het plan onherroepelijk is, zal worden gestart met het aanbesteding- en gunning traject. Dit ter realisering van de zuidelijke ontsluitingsweg. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster tot en met de Hulteweg.
Met Jarola Beheer BV is dit jaar een realisatieovereenkomst gesloten.

R

Geld

Er is een nieuwe actuele raming opgesteld. Daarin is rekening gehouden met de meer definitieve invulling van het plan, gemaakte afspraken met Jarola Beheer BV, prijsstijgingen én een post voor risico en onvoorziene kosten. Dit is hoger dan het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 1,9 miljoen. Op het project is een provinciale subsidie van € 975.000 van toepassing. Gerekend werd met een bijdrage van € 900.000. Er is aan uw Raad, met een separaat advies, een aanvullend krediet gevraagd. De financiële effecten zullen wij betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022.