Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Planning
Startdatum: 01-01-2020

Het bestemmingsplan "Zuidelijke Ontsluitingsweg" wordt in het najaar 2020 vastgesteld. Het plan zal naar verwachting in 2021 onherroepelijk zijn. Parallel is gestart met het aanbestedings- en gunning traject ter realisering van de zuidelijke ontsluitingsweg. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster (Coevorden) tot en met de Hulteweg (Coevorden). De start van de realisatie zal in 2021 plaatsvinden. Toelichting

G

Kwaliteit

O

Tijd

Het bestemmingsplan is voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Nadat het plan onherroepelijk is, zal worden gestart met het aanbesteding- en gunning traject. Dit ter realisering van de zuidelijke ontsluitingsweg. Met de zuidelijke ontsluitingsweg wordt een wegverbinding gerealiseerd vanaf de aansluiting N34/Klooster tot en met de Hulteweg.
Met Jarola Beheer BV is dit jaar een realisatieovereenkomst gesloten.

R

Geld