Portefeuillehouder
Joop Brink

Om mensen met schulden beter te helpen gaat naar verwachting op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking.
Het doel van de wet is om het absolute bestaansminimum van mensen met schulden te garanderen. Nu komt het in de praktijk nog vaak voor dat de beslagvrije voet te laag wordt vastgesteld. Hierdoor leeft de inwoner onder het bestaansminimum en dit heeft een groot schuldenophogend effect. De schuldhulpverlener gaat de beslagvrije voet opnemen in het plan van aanpak van de inwoner.Toelichting

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld