Portefeuillehouder
Jeroen Huizing

Eind 2021 moet elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. In 2021 gaan wij, op basis van het plan van aanpak dat in 2020 tot stand is gekomen, verder met het opstellen van de Transitievisie Warmte. We pakken dit proces samen op in BOCE-verband. We streven ernaar om voor het zomerreces 2021 een eerste versie aan uw Raad voor te leggen, zodat de Transitievisie uiterlijk november 2021 kan worden vastgesteld. Toelichting

De Transitievisie Warmte wordt samen met Borger Odoorn en Emmen opgesteld. Het streven is deze in december 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld